Kỹ năng mềm vững chắc

Xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ và đích thực để truyền đạt văn hoá gần gũi và tiếp thêm sinh lực cho các thành viên trong nhóm

Con đường hiệu quả để Giao tiếp, và Kỹ năng Quan hệ Con người cho bạn

Dale Carnegie là bậc thầy về kỹ năng sống và các khóa học của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn các cá nhân, đội nhóm, thành các chuyên gia có năng lực, có tay nghề cao về giao tiếp xã hội.

Khi bạn nhìn vào những người thành công, bạn thấy gì? Sự tự tin. Năng lực. Hăng hái. Họ tham gia vào tất cả các khía cạnh của công việc và cuộc sống của họ, truyền cảm hứng cho người khác khi họ trở thàng tấm gương.

Các Khóa Học Kỹ Năng Nhân Sự của chúng tôi được thiết kế dựa trên cuộc đời nghiên cứu của Dale Carnegie, và các bài tập thực hành cho bạn. Bạn sẽ nhanh chóng tìm hiểu để đưa kỹ năng tìm kiếm người mới của bạn vào cuộc chơi, kết bạn mới, ký hợp đồng kinh doanh và được đồng nghiệp tôn trọng.

Các khóa học này hỗ trợ:

Các khóa Kỹ năng mềm sắp tới

Vui lòng chọn một địa điểm.
Lọc theo
Page 1
Next