Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Tạo ra những nhà lãnh đạo biết xây dựng

Những nhà lãnh đạo vĩ đại biết tìm cách mới mẻ để đoàn kết và gắn kết mọi người, tạo ra lực lượng nhân viên sẵn sàng cho mọi thử thách.

Tạo ra những nhà lãnh đạo biết xây dựng

Những nhà lãnh đạo vĩ đại biết tìm cách mới mẻ để đoàn kết và gắn kết mọi người, tạo ra lực lượng nhân viên sẵn sàng cho mọi thử thách.

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

Đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo bắt đầu từ đây

Đào tạo lãnh đạo điều hành được truyền cảm hứng
Những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, những người tạo nên sự khác biệt và những người để lại dấu ấn trong giới kinh doanh đều có một điểm chung: Họ truyền cảm hứng để thành công. Họ là yếu tố gắn kết cả tổ chức. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần phải có những nhà lãnh đạo hiệu quả có thể đặt ra mục tiêu, truyền cảm hứng cho người khác và giúp tổ chức đạt được thành công bền vững.
 
Mô-đun đào tạo Phát triển kỹ năng lãnh đạo bao gồm nhiều đề tài như lãnh đạo nhóm mạnh và lãnh đạo có đạo đức, không chỉ tăng cường sự tự tin và năng lực của nhà lãnh đạo mà còn giúp họ tạo nên môi trường làm việc gắn kết để nhân viên tự tin với khả năng của mình và nhiệt tình đóng góp.
people in classroom
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who possesses leadership qualities and will in turn build them up rather than put them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that do not care about them and are not committed to their growth.
LEADERSHIP DEVELOPMENT COURSES

Grow as a Leader to Advance Your Career

  • We provide practical skills that can be applied immediately, not just theories, buzzwords, fads or “flavors of the month.”

  • We recognize that being a leader means being responsible for more than just yourself, and that is stressful. That’s why we provide actionable tips and best practices to help reduce stress and worry.
  • Rather than trying to have you be someone you’re not, we help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

  • Leaders can’t and shouldn’t try do it all on their own. We deliver the knowledge and skills to help leaders accomplish work through others.

Top Leadership Development Courses

Learn how to motivate and engage your team.

Các khóa học kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Khích lệ nhân viên tận tụy và trung thành
Cải thiện giao tiếp và hợp tác
Tạo ra môi trường biết giữ chân nhân tài
Đạt được mục tiêu của công ty
people in conference room
E-BOOK

Guía de liderazgo para Gerentes Primerizos

La transición de ser un empleado a ser un líder es uno de los momentos más desafiantes en una carrera. La guía de aprendizaje de Dale Carnegie ofrece áreas para que los gerentes novatos se concentren y desarrollen sus habilidades de liderazgo.

Motivate and Engage Your Team


Giải pháp doanh nghiệp

Dẫn đường

Khóa học kỹ năng lãnh đạo Dale Carnegie có những phương pháp mới mẻ nhằm khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu của công ty thông qua học tập tại môi trường công sở và được chứng minh là mang lại kết quả cho nhiều nhà lãnh đạo tập đoàn nổi tiếng.
employees in conference room
Tìm hiểu thêm về mô-đun đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi bằng cách xem qua danh sách đề tài kỹ năng lãnh đạo.
TESTIMONIALS

Ngày học sắp tới

Liên hệ với chúng tôi
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Hãy kết nối!

Đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm về việc phát triển các kỹ năng cho bản thân, nhóm hoặc tổ chức của bạn.

: