Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Tạo ra những nhà lãnh đạo biết xây dựng

Những nhà lãnh đạo vĩ đại biết tìm cách mới mẻ để đoàn kết và gắn kết mọi người, tạo ra lực lượng nhân viên sẵn sàng cho mọi thử thách.

Đào tạo lãnh đạo điều hành được truyền cảm hứng

Những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, những người tạo nên sự khác biệt và những người để lại dấu ấn trong giới kinh doanh đều có một điểm chung: Họ truyền cảm hứng để thành công. Họ là yếu tố gắn kết cả tổ chức. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần phải có những nhà lãnh đạo hiệu quả có thể đặt ra mục tiêu, truyền cảm hứng cho người khác và giúp tổ chức đạt được thành công bền vững.

Đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo bắt đầu từ đây

Mô-đun đào tạo Phát triển kỹ năng lãnh đạo bao gồm nhiều đề tài như lãnh đạo nhóm mạnh và lãnh đạo có đạo đức, không chỉ tăng cường sự tự tin và năng lực của nhà lãnh đạo mà còn giúp họ tạo nên môi trường làm việc gắn kết để nhân viên tự tin với khả năng của mình và nhiệt tình đóng góp.
Các khóa học kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi sẽ giúp bạn:
Khích lệ nhân viên tận tụy và trung thành
Cải thiện giao tiếp và hợp tác
Tạo ra môi trường biết giữ chân nhân tài
Đạt được mục tiêu của công ty

Dẫn đường

Khóa học kỹ năng lãnh đạo Dale Carnegie có những phương pháp mới mẻ nhằm khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu của công ty thông qua học tập tại môi trường công sở và được chứng minh là mang lại kết quả cho nhiều nhà lãnh đạo tập đoàn nổi tiếng. Tìm hiểu thêm về mô-đun đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi bằng cách xem qua danh sách đề tài kỹ năng lãnh đạo.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Tham gia đào tạo kỹ năng lãnh đạo ngay hôm nay

Reach out
Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.
Logo
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit