Các nhà lãnh đạo xây dựng

Các nhà lãnh đạo giỏi luôn tìm ra những cách sáng tạo để đoàn kết và thu hút mọi người, tạo ra một lực lượng lao động sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào.

Các nhà lãnh đạo vì mọi người

Các nhà lãnh đạo giỏi, các nhà cách mạng, và những người để lại dấu ấn của họ trong thế giới kinh doanh có một điểm chung: Họ truyền cảm hứng thành công. Họ là chất kết dính giữ một tổ chức với nhau. Vì lý do này, điều quan trọng là tất cả các doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo hiệu quả có thể đặt ra các mục tiêu, truyền cảm hứng cho người khác và dẫn dắt một doanh nghiệp thành công bền vững. Các mô hình đào tạo phát triển lãnh đạo của chúng tôi bao gồm nhiều chủ đề - chẳng hạn như lãnh đạo các đội mạnh và lãnh đạo đạo đức - không chỉ tăng cường sự tự tin và năng lực của các nhà lãnh đạo, mà còn trang bị cho họ để xây dựng văn hóa cam kết mà các thành viên trong nhóm tự tin với khả năng và nhiệt huyết mà họ đóng góp. Các phương pháp sáng tạo của Dale Carnegie để đạt được sự cam kết của nhân viên đến các mục tiêu tổ chức thông qua học tập tại nơi làm việc và đã chứng minh được kết quả cho một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng nhất. Tìm hiểu thêm về các mô-đun đào tạo phát triển lãnh đạo của chúng tôi bằng cách xem qua danh sách các chủ đề lãnh đạo của chúng tôi.

Các khóa học này hỗ trợ:

Network of People

Đạt được sự cam kết của nhân viên

Flag

Đạt được các mục tiêu tổ chức thông qua lập kế hoạch và sắp xếp chiến lược

Coração

Cải thiện giao tiếp và cộng tác

Graph

Tạo một nền văn hóa thu hút và giữ được tài năng hàng đầu

Các khóa học về lãnh đạo sắp tới

Vui lòng chọn một địa điểm.
Lọc theo
Page 1
Next