Kỹ năng Thuyết trình truyền cảm hứng

Các bài thuyết trình truyền cảm hứng bắt đầu với những người thuyết trình tự tin được huấn luyện bằng phương pháp của Dale Carnegie.

Sự khác biệt giữa thành công và thất bại

Cho dù bạn đang thuyết phục đồng nghiệp, bán hàng cho khách hàng hay khuyến khích một nhóm, sức mạnh bài thuyết trình của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Khả năng thuyết trình có hiệu quả tại nơi làm việc là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhân viên nên có. Phân phối hiệu quả có thể giúp bạn truyền tải thông điệp của mình và tác động đến đối tượng của bạn.

Chương trình đào tạo của chúng tôi cung cấp các khóa học về kỹ năng thuyết trình hiệu quả, và các mô-đun, cung cấp các kỹ năng cho phép bạn giao tiếp tự tin và thành thạo với tất cả các loại đối tượng. Xem các mô-đun chúng tôi cung cấp để tìm hiểu thêm về việc thuyết trình có hiệu quả.

Các khóa học này hỗ trợ:

Projector Screen

Giao tiếp với sự rõ ràng và niềm tin

Lightbulb

Cam kết tham gia

Network

Cấu trúc bài thuyết trình cho kết quả đạt năng suất

Rotating Arrows

Khuyến khích hành động

Các khóa Đào tạo Thuyết trìnhsắp tới

Vui lòng chọn một địa điểm.
Lọc theo
Page 1
Next