Đào tạo trực tiếp

Đào tạo mặt đối mặt chuyên nghiệp do các giảng viên Dale Carnegie đã được chứng nhận chuyên môn.

Chúng tôi là những nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực đào tạo
Dù bạn thích buổi học riêng với một người hướng dẫn được chứng nhận, lớp học nhỏ hơn hay một hội thảo lớn, chúng tôi cung cấp các phương án đào tạo phù hợp với phong cách học tập của bạn. Chúng tôi cung cấp một loạt các bài thực hành, đóng vai, huấn luyện tình huống, phản hồi thời gian thực và các bài tập thực tế để bạn có thể áp dụng những gì đã học được qua từng khóa học của Dale Carnegie.

Chúng tôi tận dụng một thế kỷ các công cụ phổ quát, sự thật và phương pháp để tùy chỉnh các giải pháp và gắn kết bạn để có kết quả tốt nhất, tất cả thông qua các huấn luyện viên được chứng nhận của Dale Carnegie.
Vui lòng chọn một địa điểm.
Chủ đề:
Lọc theo danh mục:
Chủ đề:
Done
Lọc theo danh mục: (0)
Sắp diễn ra
Lọc theo
Page 1
Next

“If you want to work on people developing new skills and gaining more knowledge, there are many, many solutions. But if you want to work on specific business results by investing in the improved capability of your people, then Dale Carnegie Training understands that and can help get you there."

Marvin Knoot - Technical Training Coordinator, Eddyville Plant, Cargill Health and Nutrition