Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Đào tạo trực tiếp

Học tập và áp dụng các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận đã được chứng minh hiệu quả từ các giảng viên có chứng nhận giúp hỗ trợ các lớp học gắn kết, sôi nổi và cộng tác

Các nhà lãnh đạo thế giới cho khóa đào tạo trực tiếp

Dù bạn thích buổi học riêng với một người hướng dẫn được chứng nhận, lớp học nhỏ hơn hay một hội thảo lớn, chúng tôi cung cấp các phương án đào tạo phù hợp với phong cách học tập của bạn. Chúng tôi cung cấp một loạt các bài thực hành, đóng vai, huấn luyện tình huống, phản hồi thời gian thực và các bài tập thực tế để bạn có thể áp dụng những gì đã học được qua từng khóa học của Dale Carnegie.

Phương pháp tiếp cận thúc đẩy kết quả kinh doanh

Tác động: Kết quả tốt từ việc đầu tư thời gian của bạn

 • Chương trình của chúng tôi được thiết kế để thúc đẩy hiệu suất và tác động của bạn
 • Giảng viên kết hợp các bài tập có hỗ trợ, thuyết trình cá nhân, huấn luyện theo tình huống, phản hồi tức thời và sự công nhận đồng cấp
 • Phương pháp tiếp cận theo truy vấn dễ tiếp thu khơi mở toàn bộ tiềm năng của bạn

Lòng tin: Kết quả tất yếu từ chất lượng cao

 • Hơn 9 triệu học viên tốt nghiệp trên toàn thế giới
 • Các chuyên viên đào tạo của chúng tôi tận tâm hướng tới sự phát triển cá nhân và chuyên môn riêng của bạn như họ từng thực hiện trong hơn 100 năm qua
 • Chúng tôi đã được cấp chứng nhận ISO 9000
 • Mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức thành viên đầu ngành, gồm cả SHRM và ATD

Lãnh đạo bằng tư duy: Yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh

 • Bạn sẽ học hỏi từ các nguyên tắc vượt thời gian được nêu trong cuốn sách "Đắc nhân tâm"
 • Nghiên cứu liên tục của chúng tôi về sự gắn kết nhân viên, khả năng lãnh đạo và phát triển chuyên môn được tích hợp vào trải nghiệm học tập của bạn

Tùy chọn địa phương - Dấu ấn toàn cầu

 • Chọn trong số các khóa học được giảng dạy tại hơn 200 địa điểm ở 85 quốc gia và bằng 30 ngôn ngữ, nhiều nhất trong ngành
 • Các văn phòng đào tạo nằm ở các khu vực chủ chốt và cung cấp nhiều lựa chọn ngày và thời lượng khóa học nhằm đảm bảo sự thuận tiện và linh hoạt phù hợp với lịch biểu của bạn

Ghi danh vào khóa đào tạo trực tiếp ngay hôm nay

Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách phát triển những kỹ năng bạn cần để thành công trong công việc và đời sống hàng ngày.
Logo
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
: