Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Bằng chứng của chúng tôi năm trong lịch sử của chúng tôi

Trong suốt 100 năm qua trong lĩnh vực kinh doanh, Dale Carnegie đã chứng kiến

Ngài Dale Carnegie

Ai là Dale Carnegie? Trước tiên, bạn phải hiểu ông không phải ai. Dale Carnegie không phải là người sợ theo đuổi ước mơ của mình. Dale Carnegie không phải là ai đó đã do dự bắt tay vào việc dành hàng giờ phát triển bản thân. Trên hết, Dale Carnegie không phải là một người lạ đối với sự thành công.

Điều mà chúng tôi tin tưởng

Dale Carnegie đã công nhận rằng nhiều người kể cả ông đã chùn bước bởi nỗi sợ, sự nghi ngờ và các nguồn học hỏi sẵn có. Cuối cùng, ông sử dụng khóa học Dale Carnegie làm diễn đàn để giúp đỡ những người có nỗi sợ bẩm sinh khi phải nói trước công chúng cũng những các vấn đề khác tràn lan ở những người làm việc hiện đại, từ đó giúp cuộc đời họ sang một trang mới.

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là để cung cấp người ở khắp mọi nơi Với hơn, phong phú hơn, mối quan hệ thỏa mãn hơn và một cách sống tốt hơn - Cả hai chuyên nghiệp và cá nhân.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi vẫn đúng với ước mơ ban đầu Dale Carnegie; tác động đến càng nhiều cuộc sống càng tốt thông qua những trải nghiệm tự cải thiện, biến đổi mà chỉ có chúng tôi cung cấp.

Các giá trị

Chúng tôi vẫn tin vào các nguyên tắc và giáo lý của Dale Carnegie và sẽ luôn luôn thực hiện bản thân và doanh nghiệp của chúng tôi đạo đức và với một cảm giác sâu sắc về trách nhiệm với thiên nhiên của con người.

Lịch sử của chúng tôi

Hơn một thế kỷ trong việc cải thiện sự nghiệp của những người chuyên nghiệp trên thế giới.

1888

Heritage_1888

1912

Heritage_1912

1912

Heritage_1912

1930

Heritage_1930

1936

Heritage_1936

1936

Heritage_1936

1954

Heritage_1954

1967

Heritage_1967

1967

Heritage_1967

1972

Heritage_1972

1975

Heritage_1975

1975

Heritage_1975

1985

Heritage_1985

1992

Heritage_1992

1992

Heritage_1992

2001

Heritage_2001

2012

Heritage_2012

2012

Heritage_2012

2016 & 2017

Heritage_2016_2017

Today

Heritage_Today

Today

Heritage_Today

Chọn chương trình huấn luyện bạn cần

Chúng tôi có các giải pháp đổi mới cho tất cả các nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

Tài nguyên

Là tổ chức dẫn đầu về tư tưởng trên toàn cầu trong huấn luyện và phát triển tại nơi làm việc, chúng tôi không ngừng khám phá những vấn đề kinh doanh và các giải pháp môi trường làm việc cần thiết đối với sự thành công của các doanh nghiệp như bạn.
Xem sách trắng và sách điện tử