Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Các tùy chọn khóa đào tạo giúp chuyển đổi tác động của bạn

Áp dụng các nguyên tắc đã được chứng minh hiệu quả trong môi trường học tập gắn kết, sôi nổi và cộng tác cả trực tiếp lẫn trực tuyến


Đào tạo trực tiếp

Thử thách bản thân và nâng cao sự nghiệp của bạn bằng trải nghiệm học tập sâu sắc.

Đào tạo trực tiếp

Thử thách bản thân và nâng cao sự nghiệp của bạn bằng trải nghiệm học tập sâu sắc.

Đào tạo trực tiếp

Thử thách bản thân và nâng cao sự nghiệp của bạn bằng trải nghiệm học tập sâu sắc.

Đào tạo trực tuyến

Học tập bằng cách chủ động tham gia vào các hoạt động trực tiếp mang tính thử thách, tham gia cùng giảng viên và những học viên khác thuận tiện ngay tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Đào tạo trực tuyến

Học tập bằng cách chủ động tham gia vào các hoạt động trực tiếp mang tính thử thách, tham gia cùng giảng viên và những học viên khác thuận tiện ngay tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Đào tạo trực tuyến

Học tập bằng cách chủ động tham gia vào các hoạt động trực tiếp mang tính thử thách, tham gia cùng giảng viên và những học viên khác thuận tiện ngay tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Giải pháp phát triển nhân tài

Cải thiện hiệu suất, kết quả và mức độ gắn kết của đội ngũ, phòng ban hoặc tổ chức của bạn.

Giải pháp phát triển nhân tài

Cải thiện hiệu suất, kết quả và mức độ gắn kết của đội ngũ, phòng ban hoặc tổ chức của bạn.

Giải pháp phát triển nhân tài

Cải thiện hiệu suất, kết quả và mức độ gắn kết của đội ngũ, phòng ban hoặc tổ chức của bạn.

Giải pháp chính phủ

Tìm các chương trình công được chính quyền phê duyệt hoặc các giải pháp tùy chỉnh cho đội ngũ hoặc tổ chức của bạn.
Government

Giải pháp chính phủ

Tìm các chương trình công được chính quyền phê duyệt hoặc các giải pháp tùy chỉnh cho đội ngũ hoặc tổ chức của bạn.

Giải pháp chính phủ

Tìm các chương trình công được chính quyền phê duyệt hoặc các giải pháp tùy chỉnh cho đội ngũ hoặc tổ chức của bạn.

Nhiều chủ đề khóa học cho mọi trình độ kỹ năng

Chúng tôi có nhiều khóa học cho mỗi chủ đề trong 6 chủ đề chủ chốt, được thiết kế để mở rộng và mài giũa kỹ năng nhằm giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.
: