Chương trình đào tạo phù hợp với bạn

Kết quả chuyển đổi của mỗi người không giống nhau, do đó Dale Carnegie cung cấp nhiều phương pháp để có được sự huấn luyện mà bạn cần cho phong cách học tập của bạn, theo lịch trình của bạn, và ở một vị trí thuận tiện.

Masthead Image

Tìm khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học theo một trong số 6 chủ đề chính này, được thiết kế để mở rộng và nâng cao các kỹ năng của bạn cho một sự nghiệp thành công hơn.