Đào tạo bán hàng hiệu quả

Một trong những khía cạnh đáng giá nhất khi trở thành quản lý bán hàng là giúp nhóm của bạn đạt được và vượt mục tiêu của họ.

Số liệu bán hàng tốt hơn Bắt đầu với Người bán hàng Tốt hơn

Bạn đang gặp sự cố khi chuyển khách hàng tiềm năng sang doanh thu? Hoặc chỉ muốn bạn bán nhiều hơn? Nó có thể là sự kết hợp của người tiêu dùng ngày nay và kỹ thuật của bạn. Tin tốt lành là - chúng tôi có thể giúp đỡ.

Khi khách hàng hoàn thành 70% quy trình mua hàng mà không phải tương tác xã hội và có thể hoàn thành nhiều giao dịch mua bán trực tuyến mà không có sự tương tác với người bán hàng thì các chiến thuật bán hàng truyền thống, giao dịch chỉ đơn giản là không còn hiệu quả nữa.

Người bán hàng có thành tích cao đang làm điều mà Internet không thể làm được. Họ xây dựng mối quan hệ. Thông qua các khóa học của Dale Carnegie, bạn sẽ học cách tạo nhiều khách hàng tiềm năng hơn, dẫn đến hiệu quả bán hàng tăng lên. Chúng tôi hiểu các mối quan hệ lâu dài dẫn đến sự trung thành tạo ra một đường dẫn sinh lợi - và điều đó cuối cùng đẩy bạn vượt mục tiêu của bạn.

Các khóa học này hỗ trợ:

Các khoá đào tạo bán hàng sắp tới

Vui lòng chọn một địa điểm.
Lọc theo
Page 1
Next