Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Một trong những khía cạnh mang lại lợi ích nhất của nhân viên bán hàng là giúp nhóm đạt và vượt chỉ tiêu.

Superar las expectativas

Đào tạo kỹ năng bán hàng có tác động mạnh mẽ

Một trong những khía cạnh mang lại lợi ích nhất của nhân viên bán hàng là giúp nhóm đạt và vượt chỉ tiêu.

Doanh số bán hàng cao hơn bắt đầu từ nhân viên bán hàng tốt hơn

Bạn gặp khó khăn trong việc biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng? Hay chỉ đơn giản là bạn muốn bán được nhiều hàng hơn?
Có thể do khách hàng ngày nay biết phán đoán hơn, nhưng cũng có thể do kỹ thuật của bạn đã lỗi thời. Khi khách hàng thời hiện đại đã biết cách chặn các lời chào hàng, những chương trình đào tạo và kỹ thuật bán hàng mới đã xuất hiện. Tin tốt là: Chúng tôi có thể giúp tạo ra những nhân viên bán hàng của hôm nay và ngày mai nữa.
 
Khám phá một thời đại đào tạo bán hàng mới
Khi khách hàng đã hoàn thành 70% quá trình mua hàng mà không tiếp xúc với bất cứ nhân viên bán hàng nào, và có thể hoàn thành hầu hết việc mua hàng trực tuyến mà không cần tương tác MỘT CHÚT GÌ với người khác, thì phương pháp bán hàng giao dịch truyền thống không còn tác dụng nữa. Chính vì thế, bạn cần phải áp dụng đào tạo và kỹ thuật bán hàng vẫn tồn tại hàng thập kỉ qua nhưng vẫn biến hóa trong thời đại kỹ thuật số.
sales course
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
SALES TRAINING COURSES

Better Sales Figures Begin with Better Salespeople

  • Dale Carnegie's sales training combines a proven selling process with timeless customer relationship skills from the groundbreaking Dale Carnegie bestseller: How to Win Friends and Influence People.

  • Learn how to identify the best prospecting methods to maintain an unlimited pipeline.
  • Form essential relationships required for long-term benefits.

  • Develop crucial questions to reveal customer needs.

Inscríbase hoy en el programa de ventas

Các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng tiềm năng
Xây dựng sự tin tưởng với khách hàng hiện có
Xác định nhu cầu chưa đáp ứng của khách hàng triển vọng
Bán hàng cho khách hàng tiềm năng và khách hàng triển vọng tốt hơn
sales relationships
E-BOOK

Cerrar la venta construyendo relaciones con los clientes

Los ejecutivos de ventas inteligentes están haciendo algo que Internet no puede hacer. Están construyendo relaciones. Están comprometidos con el éxito de su cliente.

Giải pháp doanh nghiệp

Đào tạo kỹ năng bán hàng để vượt chỉ tiêu

group training on sales skills
Nhân viên bán hàng năng suất cao đang làm chuyện Internet không thể làm. Họ đang xây dựng mối quan hệ để bán hàng.
 
Thông qua khóa đào tạo kỹ năng bán hàng của Dale Carnegie, bạn sẽ được học cách chuyển hóa khách hàng tiềm năng nhiều hơn, dẫn đến thành tích bán hàng cao hơn. Đó là bởi vì chúng tôi hiểu rằng duy trì mối quan hệ dẫn đến sự trung thành, từ đó dẫn đến lợi nhuận bán hàng cao. Kết quả cuối cùng là bạn có thể vượt chỉ tiêu đề ra..
TESTIMONIALS

Ngày học sắp tới

Liên hệ với chúng tôi
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.

Hãy kết nối!

Đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm về việc phát triển các kỹ năng cho bản thân, nhóm hoặc tổ chức của bạn.

: