Giải pháp tùy chỉnh

Các giải pháp kinh doanh được thiết kế phù hợp giúp các nhóm, phòng ban và doanh nghiệp đạt được thành tích xuất sắc.

Tạo thay đổi lâu dài
Khi đã có một giải pháp đào tạo tùy chỉnh, bạn sẽ sớm nhận ra tiềm năng đầy đủ của một đội ngũ nhân viên trung thành, có năng lực, được trang bị đầy đủ các kỹ năng và thái độ cần thiết để nâng cao hiệu quả.

Tùy chỉnh mọi bước

Một khi chúng tôi đánh giá nhu cầu của bạn, chúng tôi tạo ra các giải pháp đào tạo tùy chỉnh, phù hợp để tối đa hóa kết quả mà bạn mong muốn.

Icon

Chúng tôi đánh giá nhu cầu phát triển của bạn

Các đánh giá, khảo sát và quy trình độc đáo của chúng tôi xác định tổ chức của bạn và sự liên kết của con người bằng tầm nhìn chiến lược, khoảng cách năng lực cần thu hẹp và thái độ làm suy yếu sự thay đổi.

Icon

Liên kết khả năng lãnh đạo với mục đích

Thúc đẩy kết quả của bạn bằng cách liên kết tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị để nâng cao giá trị kinh doanh. Tận dụng tài năng và khả năng đặc biệt của người khác để đạt được kết quả có lợi.

Icon

Nhận thức là tất cả

Để xem xét mọi thứ từ các quan điểm khác nhau và cập nhật các vấn đề và xu hướng ảnh hưởng đến lĩnh vực trách nhiệm của bạn là một lợi thế rất lớn trong thị trường hiện nay.

Icon

Sáng kiến trong mọi việc bạn làm

Chủ động làm cho mọi thứ xảy ra thông qua những bước tiến tích cực. Lùi lại một bước, đánh giá, và thực hiện các hành động cần thiết.

Icon

Tập trung vào làm việc nhóm nghĩa là thành công

Sắp xếp nguồn lực của bạn bằng cách kết hợp tài năng phù hợp với từng nhiệm vụ để đạt được mục tiêu cá nhân và nhóm một cách hiệu quả nhất.

Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện

Thông qua quá trình cam kết độc đáo của chúng tôi, Dale Carnegie được định vị để hỗ trợ và chuyển đổi các doanh nghiệp ở mọi quy mô bằng các giải pháp nhằm đạt được kết quả thực sự.

Logo

Liên hệ chúng tôi và bắt đầu biến đổi doanh nghiệp của bạn

Thank You!