Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Giải pháp phát triển nhân tài

Cải thiện hiệu suất và mức độ gắn kết của đội ngũ, phòng ban và tổ chức của bạn một cách hiệu quả

Giải pháp đào tạo dành riêng để giúp doanh nghiệp đạt được thành tích xuất sắc

Bằng cách đánh giá nhu cầu riêng của bạn, chúng tôi tạo ra các giải pháp đào tạo tùy chỉnh dành riêng để bạn đạt được kết quả đúng như mong muốn ở mức tối đa. Sau khi có giải pháp đào tạo tùy chỉnh, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy toàn bộ tiềm năng của đội ngũ trung thành, tự tin, đủ năng lực, được trang bị các kỹ năng và thái độ cần thiết để đạt được hiệu suất cao.

Phát triển đội ngũ giúp thúc đẩy hiệu suất

Đường lối và phương pháp thay đổi hiệu suất

 • Hướng dẫn cách xác định các tình huống kinh doanh khác nhau
 • Nâng cao nhận thức về các khoảng cách kỹ năng cụ thể
 • Huấn luyện và phản hồi tức thời
 • Duy trì hiểu biết lâu dài thông qua củng cố
 • Đảm bảo bạn thu được kết quả tốt từ việc đầu tư cho đào tạo  

Tiếp cận toàn cầu, chuyên môn địa phương

 • 200 văn phòng ở hơn 85 quốc gia
 • Hoạt động theo văn hóa địa phương, nói ngôn ngữ địa phương
 • Đào tạo và huấn luyện nhất quán, chất lượng cao
 • Không có rủi ro hạn chế về khả năng lĩnh hội do khác biệt văn hóa hoặc ngôn ngữ

Học tập trực tuyến và kết hợp

 • Đạt được hiệu quả và mở rộng phạm vi tiếp cận 
 • Tiếp cận đội ngũ phân bố theo địa lý
 • Tiếp cận khóa đào tạo trực tuyến thu hút và hiệu quả nhất trong ngành

Thương hiệu phát triển chuyên môn đầu tiên

 • Các bài học đã được kiểm chứng theo thời gian về những yếu tố cần thiết để dẫn dắt người khác và thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên
 • Nghiên cứu sáng tạo và mới nhất từ lãnh đạo ngành
 • Giáo dục dành riêng về lãnh đạo bằng tư duy dựa theo cuốn sách vượt thời gian "Đắc nhân tâm"
Bắt đầu đánh giá
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách phát triển những kỹ năng bạn cần để thành công trong công việc và đời sống hàng ngày.
Logo
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
: