Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Đào tạo trực tuyến

Chủ động tham gia vào các chương trình tương tác cao từ văn phòng hoặc nhà khi giảng viên có chứng nhận hỗ trợ các hoạt động có tính thách thức và cộng tác.

Chương trình trực tuyến

Các khóa đào tạo trực tuyến liên kết từ bất kỳ vị trí nào trong tổ chức của bạn, cho phép các học viên học tập theo nhịp độ riêng của họ với các lớp học bán thời gian linh hoạt và khóa đào tạo phù hợp với lịch biểu. Họ cùng khám phá một trải nghiệm phát triển chuyên môn mang tính tương tác giúp họ lớn mạnh với tư cách một cá nhân, một đội ngũ hay một công ty.

Giải pháp đào tạo trực tuyến

Hội thảo web

 • Khóa học một giờ do giảng viên trực tiếp giảng dạy
 • Tương tác trực tuyến, nhanh chóng
 • Các kỹ năng thiết thực để áp dụng ngay

Hội thảo

 • Các buổi học có hỗ trợ trực tiếp trong hai hoặc ba giờ
 • Phòng họp nhỏ cho phép cộng tác theo nhóm nhỏ và tương tác có hỗ trợ
 • Huấn luyện và phản hồi của chuyên viên đào tạo cho từng học viên

Hội thảo chuyên gia

 • Nhiều buổi học hàng tuần trong bốn hoặc sáu tuần
 • Bao gồm tất cả các đặc điểm thu hút của hội thảo
 • Áp dụng kỹ năng giữa các buổi học và báo cáo tiến bộ cho phép cải thiện hiệu suất liên tục

Kết hợp

 • Chọn cả chương trình trực tiếp và trực tuyến để thiết kế lịch trình học tập
 • Kết hợp lợi ích của tương tác và huấn luyện trực tiếp với sự thuận tiện trực tuyến

Đào tạo trực tuyến cho nhóm

Khóa học trực tuyến Dale Carnegie (lớp học ảo) là giải pháp hoàn hảo để tạo ra môi trường mà cả nhân viên tại địa phương hoặc ở xa đều có thể tạo dựng các kỹ năng và cộng tác cùng nhau, tất cả trong một lớp học trực tuyến tương tác do các giảng viên có chứng nhận hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng mức giá cho nhóm từ năm học viên trực tuyến trở lên.
Liên hệ

Đào tạo trực tuyến cho nhóm

Gắn kết nhân viên bằng khóa đào tạo lớp học mang tính cộng tác, TRỰC TIẾP, ảo thông qua cổng riêng của bạn. Ấn định lộ trình học tập để ăn khớp hoàn hảo với yêu cầu phát triển của nhân viên. Tạo điều kiện cho nhân viên được học tập trong các buổi học ngắn và áp dụng ngay lập tức các kỹ năng mới.
Quy mô tổ chức

Ghi danh vào khóa đào tạo trực tuyến ngay hôm nay

Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách phát triển những kỹ năng bạn cần để thành công trong công việc và đời sống hàng ngày.
Logo
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
: