Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Our Unique Approach

A rich history and a proven, innovative process has connected Dale Carnegie training to people around the world seeking real transformation and impactful results.

What Makes Dale Carnegie Different?

Over 100 years of proven success has made Dale Carnegie the industry leader and a true benchmark in professional training and development solutions.

Performance Change Pathway™

The Dale Carnegie experience engages learners from the initial contact through follow-up and support to reinforce key behaviors. Our methodology supports the development of skills and habits needed to sustain performance change. We believe that the emotional shift is as important as the behavior shift. That’s why our Performance Change Pathway™ shows our deliberate approach to create training programs that drive improved performance.
default alt tag
Dale Carnegie’s Performance Change Pathway™ encompasses five key components: Input, Awareness, Experience, Sustainment, and Output. We know that these components are essential to the design and delivery of our programs. They formulate a continuous learning path for participants to drive organizational results.

Consider This Your Transformation Toolkit

Our process is designed to get to the heart of what your organization needs, and to develop custom solutions grounded in the Dale Carnegie training techniques. We follow a 5-step process, centered on workforce training.
Process Steps Infographic OvalProcess Steps Infographic Arc Ý định Tìm hiểuTham giaĐổi mới Tác động
Chúng ta cùng nhau làm việc để xác định mục tiêu chiến lược của bạn

Chúng tôi giúp bạn phát triển một tầm nhìn chiến lược rõ ràng bằng việc phác thảo một tầm nhìn chiến lược cho tổ chức của bạn trước tiên, sau đó khám phá những chướng ngại mà chúng ta phải đối mặt để tới được đích đến mong muốn của bạn. Những chướng ngại đó chính là thứ chúng ta cần phải xóa bỏ.

Chúng tôi tìm hiểu để xác định nhu cầu tổ chức bạn

Gờ chúng ta đã biết bạn đang phải đối mặt với những trở ngại gì, chúng ta hãy có một cuộc nói chuyện thành thật để hiểu hiện nay doanh nghiệp của bạn đang đứng ở đâu, để chúng ta có thể hướng tới mục tiêu của bạn tốt hơn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và kế hoạch đã được đề ra, chúng ta có thể phát triển các giải pháp huấn luyện tùy chỉnh để hỗ trợ cho nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn.

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tuyệt đối của tất cả mọi người

Chúng tôi kiểm tra nhân viên ở mọi cấp độ để lắng nghe suy nghĩ của họ về tầm nhìn chung của công ty, tìm ra các lỗ hổng năng lực cần được lắp, và khám phá những thái độ có thể hỗ trợ hoặc làm suy yếu sự thay đổi đó bởi vì thay đổi tích cực là sự nỗ lực của tập thể..

Chúng tôi đổi mới sự thay đổi tích

Dale Carnegie Training thay đổi con người để họ có thể thay đổi tổ chức của mình, từ đó thay đổi thế giới. Sự tiến bộ được thúc đẩy bởi sức mạnh của sự biến đổi và điều bắt đầu từ bên trong. Các giải pháp huấn luyện của chúng tôi tạo ra những kết quả có thể đo lường được và trực tiếp liên hệ đến các năng lực chúng ta đã xác định để có thể đạt được những sáng kiến doanh nghiệp của bạn thông qua con người.

Chúng tôi tác động đến kết quả

Phương pháp huấn luyện của chúng tôi được biết đến là làm khơi dậy sự thay đổi hành vi lâu dài và nạp nhiên liệu cho sự gắm kết cảm xúc và trí tuệ trong các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Các phương pháp định hướng theo kết quả độc đáo của Dale Carnegie đã trụ vững trên thế giới qua hơn một thế kỷ. Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy tổ chức của bạn hướng tới mục tiêu của mình.

Badges Boost Your Value and Show Everyone Your Achievements

Think of a Dale Carnegie badge as a medal of honor to pin to your resume! Colleagues notice them, and potential employers actively seek them. Each badge earned will raise you among the ranks, preparing you to be a highly sought-after and much more desirable professional.

Earn Your Certificate

Most Dale Carnegie training courses qualify for Continuing Education Units (CEUs) and Education Credits. In addition, some classes feature specific accreditations.

Our Proven Training Methods Drive Success

Explore our case studies that exemplify how Dale Carnegie training works for professionals and businesses of all facets.
: