Đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là điều thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào dựa vào khách hàng để thành công.

Một khách hàng kinh ngạc là một khách hàng trung thành

Mối quan hệ được phát triển thông qua một trải nghiệm chăm sóc khách hàng tốt không chỉ giúp công ty bán được hàng, mà còn tạo ra khách hàng trung thành giúp đảm bảo doanh thu bán hàng trong nhiều năm. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của thời đại xã hội và kỹ thuật số, một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời có thể ngay lập tức chuyển thành hàng nghìn trải nghiệm khách hàng khác nữa. Chính vì thế, đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng đúng cách có thể giúp tăng doanh thu bán hàng dài hạn và tạo nên lòng trung thành nơi khách hàng.

Tạo ra khách hàng và nhóm tốt hơn

Đào tạo trải nghiệm khách hàng là thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào làm việc với con người. Ngoài việc mỗi lần tương tác giữa nhân viên và khách hàng ảnh hưởng đến số khách hàng trở lại, nhân viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt còn cảm thấy tự tin vào năng lực của bản thân hơn và tận tụy hơn trong công việc. Những kỹ năng này để lại ấn tượng tích cực cho khách hàng hiện tại và tương lai, cũng như những nhân viên biết tận dụng chúng..
Các khóa đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn:
Đánh giá thái độ dịch vụ chăm sóc khách hàng và đặt ra mục tiêu
Nâng cao kỹ năng của nhân viên dịch vụ làm việc trực tiếp với khách hàng
Nâng cao kỹ năng của nhân viên dịch vụ làm việc trực tiếp với khách hàng
Xây dựng mối quan hệ mang lại lợi ích với khách hàng

Find your customer service training programs

Our training provides advanced customer service tips and tools for your organization based on the content area or competency you want to improve. Learn about customer service skills that create positive first impressions, manage customer expectations, and build customer loyalty by exploring through our training and development courses.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Tham gia đào tạo dịch vụ ngay hôm nay

Tài liệu kỹ năng Dịch vụ bạn có thể quan tâm:
Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách phát triển những kỹ năng bạn cần để thành công trong công việc và đời sống hàng ngày.
Logo
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.