Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là điều thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào dựa vào khách hàng để thành công.

Đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là điều thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào dựa vào khách hàng để thành công.

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là điều thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào dựa vào khách hàng để thành công.

Tạo ra khách hàng và nhóm tốt hơn
Đào tạo trải nghiệm khách hàng là thiết yếu cho bất cứ tổ chức nào làm việc với con người. Ngoài việc mỗi lần tương tác giữa nhân viên và khách hàng ảnh hưởng đến số khách hàng trở lại, nhân viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt còn cảm thấy tự tin vào năng lực của bản thân hơn và tận tụy hơn trong công việc. Những kỹ năng này để lại ấn tượng tích cực cho khách hàng hiện tại và tương lai, cũng như những nhân viên biết tận dụng chúng..
 
Mối quan hệ được phát triển thông qua một trải nghiệm chăm sóc khách hàng tốt không chỉ giúp công ty bán được hàng, mà còn tạo ra khách hàng trung thành giúp đảm bảo doanh thu bán hàng trong nhiều năm.
Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của thời đại xã hội và kỹ thuật số, một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời có thể ngay lập tức chuyển thành hàng nghìn trải nghiệm khách hàng khác nữa. Chính vì thế, đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng đúng cách có thể giúp tăng doanh thu bán hàng dài hạn và tạo nên lòng trung thành nơi khách hàng.
group in conversation
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
LEADERSHIP COURSES

Grow as a Leader to Advance Your Career

  • We provide practical skills that can be applied immediately, not just theories, buzzwords, fads or “flavors of the month.”

  • We recognize that being a leader means being responsible for more than just yourself, and that is stressful. That’s why we provide actionable tips and best practices to help reduce stress and worry.
  • Rather than trying to have you be someone you’re not, we help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

  • Leaders can’t and shouldn’t try do it all on their own. We deliver the knowledge and skills to help leaders accomplish work through others.

Top Customer Service Training Courses

Các khóa đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Đánh giá thái độ dịch vụ chăm sóc khách hàng và đặt ra mục tiêu
Nâng cao kỹ năng của nhân viên dịch vụ làm việc trực tiếp với khách hàng
Nâng cao kỹ năng của nhân viên dịch vụ làm việc trực tiếp với khách hàng
Xây dựng mối quan hệ mang lại lợi ích với khách hàng
man standing in classroom
Libro Electrónico

Consejos de Dale Carnegie para una Excepcional Atención al Cliente

Puede parecer sencillo, pero impulsar la rentabilidad y el crecimiento proviene de la atención y satisfacción del cliente. Transformar un cliente en un campeón requiere de dedicación y de perfeccionar los detalles durante el ciclo de vida del cliente.

Giải pháp doanh nghiệp

Tìm chương trình đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng

team in conference room
Chương trình đào tạo của chúng tôi hướng dẫn các mẹo chăm sóc khách hàng nâng cao và cung cấp công cụ cho tổ chức của bạn dựa trên từng lĩnh vực hoặc năng lực bạn muốn cải thiện.
 
Học về kỹ năng chăm sóc khách hàng giúp để lại ấn tượng đầu tiên tích cực, quản lý kỳ vọng của khách hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng bằng cách khám phá các khóa học đào tạo và phát triển của chúng tôi.
TESTIMONIALS

Ngày học sắp tới

Liên hệ với chúng tôi
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Hãy kết nối!

Đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm về việc phát triển các kỹ năng cho bản thân, nhóm hoặc tổ chức của bạn.

: