Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Giải pháp phát triển tổ chức

Xây dựng lực lượng lao động tốt hơn, mạnh hơn và biết cố gắng đạt được mục tiêu của công ty.

Thành công bắt đầu từ lãnh đạo cấp cao

Các nhà lãnh đạo ngày nay có yêu cầu cao, họ phải xây dựng công ty ngay lập tức và nhất quán bằng cách sắp xếp tầm nhìn, nhiệm vụ và giá trị tương ứng với nhau một cách phù hợp, trong khi xây dựng môi trường và tinh thần làm việc nhóm giúp tạo ra lòng can đảm và lợi nhuận. Xây dựng đội ngũ tập đoàn thành công giúp tăng tính gắn kết ở nhân viên, khích lệ tinh thần công ty và đảm bảo nhóm đạt được mục tiêu công ty đề ra ngoài mong đợi.

Kích thích sự nhiệt tình nơi công sở

Nhà lãnh đạo ở mọi cấp nên giúp nhân viên cảm thấy mình quan trọng với công ty để nhân viên phát huy năng lực và đam mê, từ đó đạt được tầm nhìn chung. Quan trọng hơn cả, các nhà lãnh đạo nên cho nhân viên thấy học được tôn trọng. Chính vì thế, chương trình đào tạo Giải pháp phát triển tổ chức của chúng tôi giúp bạn thiết lập và trình bày tầm nhìn rõ ràng giúp tạo ra sự gắn kết và tận tụy.
Các khóa đào tạo Phát triển tổ chức của chúng tôi sẽ giúp bạn:
Đánh giá tính hiệu quả của thành viên trong nhóm
Xác định vai trò và kỳ vọng cho nhóm
Đặt ra sự tham gia của bạn với nhiều nhóm
Kết hợp chiến lược để nhóm thành công

Giải pháp mới của bạn để phát triển tổ chức

Chương trình đào tạo Dale Carnegie có các khóa học về xây dựng đội ngũ và các lĩnh vực khác giúp bạn phát triển chiến lược gắn kết nhân viên mạnh mẽ và đạt được tất cả mục tiêu. Chọn một trong những mô-đun đào tạo của chúng tôi để học cách xây dựng một nhóm sôi nổi, gắn kết và phát triển nhân viên, và nhiều hơn nữa.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Tham gia đào tạo giải pháp phát triển có tổ chức ngay hôm nay

Tài liệu kỹ năng Phát triển tổ chức bạn có thể quan tâm:
Reach out
Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.
Logo
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit