Hoạt động Phát triển Tổ chức

Xây dựng một lực lượng lao động tốt hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng đạt được mục tiêu của công ty bạn.

Kích hoạt hứng thú làm việc

Các nhà lãnh đạo ngày nay có nhiều đơn đặt hàng - họ phải có kết quả kinh doanh bằng cách kết hợp tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị trong khi tạo ra một nền văn hoá và tinh thần xây dựng lòng can đảm và kết quả có lợi.

Việc xây dựng nhóm thành công của công ty làm tăng sự kết nối của nhân viên, tăng cường đạo đức của công ty và đảm bảo rằng nhóm của bạn đạt được các mục tiêu của công ty vượt ra ngoài mong đợi.

Các khóa học Phát triển Tổ chức của Dale Carnegie giúp bạn thiết lập và tuyên bố một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn làm dấy lên sự gắn bó và cam kết. Lãnh đạo các cấp cần được trang bị để tạo ra tầm quan trọng trong nhân viên, tạo nên tài năng và niềm đam mê cá nhân nhằm đạt được tầm nhìn. Điều quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo nên cho nhân viên biết về sự đề cao có ý nghĩa.

Đào tạo của chúng tôi cung cấp các khóa học trong xây dựng đội ngũ và các lĩnh vực khác giúp bạn phát triển một chiến lược tham gia mạnh mẽ của nhân viên, và đạt được tất cả các mục tiêu này. Chọn một trong các mô-đun đào tạo của chúng tôi để tìm hiểu về xây dựng một đội ngũ năng động, thu hút nhân viên của bạn và hơn thế nữa.

Các khóa học này hỗ trợ:

Network of people

Đánh giá mình như là thành viên của nhóm

Graph

Xác định kỳ vọng cho một đội

Network

Lập ra sự tham gia của bạn vào nhiều nhóm

Flag

Kết hợp chiến lược thành công của nhóm

Các khóa học phát triển tổ chức sắp tới

Vui lòng chọn một địa điểm.
Lọc theo
Page 1
Next