Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Giải pháp phát triển tổ chức

Xây dựng lực lượng lao động tốt hơn, mạnh hơn và biết cố gắng đạt được mục tiêu của công ty.

Giải pháp phát triển tổ chức

Xây dựng lực lượng lao động tốt hơn, mạnh hơn và biết cố gắng đạt được mục tiêu của công ty.

Kích thích sự nhiệt tình nơi công sở

Thành công bắt đầu từ lãnh đạo cấp cao
Các nhà lãnh đạo ngày nay có yêu cầu cao, họ phải xây dựng công ty ngay lập tức và nhất quán bằng cách sắp xếp tầm nhìn, nhiệm vụ và giá trị tương ứng với nhau một cách phù hợp, trong khi xây dựng môi trường và tinh thần làm việc nhóm giúp tạo ra lòng can đảm và lợi nhuận. Xây dựng đội ngũ tập đoàn thành công giúp tăng tính gắn kết ở nhân viên, khích lệ tinh thần công ty và đảm bảo nhóm đạt được mục tiêu công ty đề ra ngoài mong đợi.
 
Nhà lãnh đạo ở mọi cấp nên giúp nhân viên cảm thấy mình quan trọng với công ty để nhân viên phát huy năng lực và đam mê, từ đó đạt được tầm nhìn chung.
Quan trọng hơn cả, các nhà lãnh đạo nên cho nhân viên thấy học được tôn trọng. Chính vì thế, chương trình đào tạo Giải pháp phát triển tổ chức của chúng tôi giúp bạn thiết lập và trình bày tầm nhìn rõ ràng giúp tạo ra sự gắn kết và tận tụy.
two people in conversation
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT TRAINING COURSES

Build Effective Employee Engagement, Relationships, and Commitment Levels

  • Build awareness of and enhance individual leadership strengths.

  • Learn to execute plans through delegation and empowerment.
  • Increase internal cohesion through team building.

  • Collectively achieve organizational priorities and objectives.

Top Organizational Development Training Courses

Các khóa đào tạo Phát triển tổ chức của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Đánh giá tính hiệu quả của thành viên trong nhóm
Xác định vai trò và kỳ vọng cho nhóm
Đặt ra sự tham gia của bạn với nhiều nhóm
Kết hợp chiến lược để nhóm thành công
four people in conversation
LIBRO BLANCO

Transformando actitudes y acciones: Cómo los líderes senior crean culturas exitosas en el lugar de trabajo

Dale Carnegie se propuso examinar las percepciones de los líderes senior sobre la fuerza de sus propias culturas corporativas, las actitudes y su importancia e impacto, y las acciones que están tomando para mejorarlas.

Giải pháp doanh nghiệp

Giải pháp mới của bạn để phát triển tổ chức

group training on sales skills
Chương trình đào tạo Dale Carnegie có các khóa học về xây dựng đội ngũ và các lĩnh vực khác giúp bạn phát triển chiến lược gắn kết nhân viên mạnh mẽ và đạt được tất cả mục tiêu. Chọn một trong những mô-đun đào tạo của chúng tôi để học cách xây dựng một nhóm sôi nổi, gắn kết và phát triển nhân viên, và nhiều hơn nữa.
TESTIMONIALS

Ngày học sắp tới

Liên hệ với chúng tôi
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Hãy kết nối!

Đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm về việc phát triển các kỹ năng cho bản thân, nhóm hoặc tổ chức của bạn.

: