Giải pháp Chính phủ

Dale Carnegie làm việc với chính quyền Hoa Kỳ và địa phương để giúp họ cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Đánh giá đào tạo của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp thu thập và đánh giá nhu cầu phát triển nhóm của bạn để điều chỉnh phương pháp đào tạo của chúng tôi cho kết quả tốt nhất. Các công cụ đánh giá nhân viên của Dale Carnegie cung cấp cho mỗi người tham gia một cơ hội để có được phản hồi mang tính xây dựng và tạo ra một kế hoạch hành động mong muốn tạo ra những kết quả tối ưu.

Giải pháp đào tạo tùy chỉnh của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức chính phủ ở mọi quy mô để tạo ra những kết quả có thể đánh giá được cho toàn bộ cơ quan hoặc một nhân viên.

Liên hệ

Loại hình đào tạo của chúng tôi

Dale Carnegie cung cấp các giải pháp linh hoạt đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của chuyên gia ngày nay. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, trực tuyến và trực tiếp, để đáp ứng lịch trình và phương pháp đào tạo mong muốn của bạn.

Khám phá loại hình đào tạo

Tìm khóa học phù hợp nhu cầu của bạn

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học theo một trong số 6 chủ đề chính này, được thiết kế để mở rộng và nâng cao kỹ năng của bạn cho một sự nghiệp thành công hơn.

Government Icon

Đăng ký cơ quan chính phủ

Tìm các khóa học

Hoặc liên hệ

missing value

Điện thoại: (202) 434-8988

Fax: (202) 478-1966

missing value