Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Giải pháp Chính phủ

Dale Carnegie hợp tác với chính quyền ở cấp địa phương và cấp quốc gia để giúp họ phục vụ tốt hơn
Government Agency Solutions

Đánh giá đào tạo của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp thu thập và đánh giá nhu cầu phát triển nhóm của bạn để điều chỉnh phương pháp đào tạo của chúng tôi cho kết quả tốt nhất. Các công cụ đánh giá nhân viên của Dale Carnegie cung cấp cho mỗi người tham gia một cơ hội để có được phản hồi mang tính xây dựng và tạo ra một kế hoạch hành động mong muốn tạo ra những kết quả tối ưu.

Đánh giá đào tạo của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp thu thập và đánh giá nhu cầu phát triển nhóm của bạn để điều chỉnh phương pháp đào tạo của chúng tôi cho kết quả tốt nhất. Các công cụ đánh giá nhân viên của Dale Carnegie cung cấp cho mỗi người tham gia một cơ hội để có được phản hồi mang tính xây dựng và tạo ra một kế hoạch hành động mong muốn tạo ra những kết quả tối ưu.

Giải pháp đào tạo tùy chỉnh của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức chính phủ ở mọi quy mô để tạo ra những kết quả có thể đánh giá được cho toàn bộ cơ quan hoặc một nhân viên.

Giải pháp đào tạo tùy chỉnh của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức chính phủ ở mọi quy mô để tạo ra những kết quả có thể đánh giá được cho toàn bộ cơ quan hoặc một nhân viên.

Hệ thống dựa trên năng lực của chúng tôi

Hệ thống phát triển dựa trên năng lực của chúng tôi được thiết kế để tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp bạn. Hệ thống đã được tạo ra để giải quyết các khoảng cách hiệu suất trong khi cho phép người tham gia áp dụng những gì họ đã học được vào chính môi trường làm việc của họ.

Hệ thống dựa trên năng lực của chúng tôi

Hệ thống phát triển dựa trên năng lực của chúng tôi được thiết kế để tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp bạn. Hệ thống đã được tạo ra để giải quyết các khoảng cách hiệu suất trong khi cho phép người tham gia áp dụng những gì họ đã học được vào chính môi trường làm việc của họ.

Loại hình đào tạo của chúng tôi

Dale Carnegie cung cấp các giải pháp linh hoạt đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của chuyên gia ngày nay. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, trực tuyến và trực tiếp, để đáp ứng lịch trình và phương pháp đào tạo mong muốn của bạn.

Loại hình đào tạo của chúng tôi

Dale Carnegie cung cấp các giải pháp linh hoạt đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của chuyên gia ngày nay. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, trực tuyến và trực tiếp, để đáp ứng lịch trình và phương pháp đào tạo mong muốn của bạn.

Nhiều chủ đề khóa học cho mọi trình độ kỹ năng

Chúng tôi có nhiều khóa học cho mỗi chủ đề trong 6 chủ đề chủ chốt, được thiết kế để mở rộng và mài giũa kỹ năng nhằm giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.
 

Đăng ký với tổ chức chính quyền

Hoặc liên hệ

Dale Carnegie & Associates, Inc.
1200 G Street NW Suite 800
Washington DC 20005
Telephone: (202) 434-8988
Fax: (202) 478-1966
: