Đào tạo chuyên nghiệp từ doanh nghiệp hàng đầu.

Trong hơn một thế kỷ qua, Dale Carnegie đã vinh dự giúp đỡ các cá nhân cũng như doanh nghiệp nâng tầm kỹ năng lãnh đạo và gắn kết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển cách tiếp cận và phương pháp ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững nguyên tắc cốt lõi đúng với tầm nhìn duy nhất: sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ nội tâm.


Courses

Dale Carnegie Course

Khám phá làm thế nào để hình thành các mối quan hệ thân cận hơn, mang lại lợi ích cho đôi bên được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng. Phát triển sự tự tin và năng lực bản thân khi tương tác với người khác giúp bạn có được sự ảnh hưởng cần thiết để đạt được những tầm cao mới trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn.

Dale Carnegie Course

Discover how to form a closer, more rewarding relationships built on trust and respect. Increasing your confidence and competence in interacting with others will gain the influence you need to reach new heights in your personal and professional life.

Chúng tôi cung cấp các hình thức đào tạo thuận tiện cho tất cả mọi người.

Chương trình đào tạo hiệu quả cần phá vỡ các rào cản chứ không tạo thêm khó khăn.

Nghiên cứu tình huống & Nguồn tài liệu

Tìm hiểu thêm về phương pháp của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm để giúp các doanh nghiệp và cá nhân khác.

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.