Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

We are governing our business protocols daily to meet the latest guidelines established to fight against COVID-19. READ MORE >

Đã đến lúc làm chủ

Tại Dale Carnegie, chúng tôi đã giúp hàng triệu cá nhân làm chủ công việc kinh doanh, sự nghiệp và tương lai của họ.

Đã đến lúc làm chủ

Tại Dale Carnegie, chúng tôi đã giúp hàng triệu cá nhân làm chủ công việc kinh doanh, sự nghiệp và tương lai của họ.
Are you ready to own your tomorrow?

Grow as a leader to advance your career

Build better relationships and inspire team success

Present with confidence and impact

Communicate with clarity and conviction

Convert more leads and prospects to sales

Establish credibility and lasting relationships by focusing on customer-centric solutions

Nguồn tài liệu

Tìm hiểu thêm về phương pháp của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm để giúp các doanh nghiệp và cá nhân khác.
two people in conversation

Hướng dẫn giải quyết xung đột nội bộ

Cuốn sách này cung cấp các chiến lược thực tiễn để giải quyết xung đột và thay đổi thái độ cùng hành vi để giảm thiểu xung đột. Bạn sẽ phân tích những tình huống xung đột để xác định giải pháp thích hợp nhất và sử dụng khuôn mẫu được cung cấp để tạo một kế hoạch hành động.

Hơn 100 năm đào tạo về lĩnh vực kinh doanh

Hơn 9 triệu học viên tốt nghiệp

Chúng tôi đã giúp hàng nghìn tổ chức và hàng triệu cá nhân làm chủ công việc kinh doanh, sự nghiệp và sự thành công trong tương lai của họ.
Austin Kapetanakis, CheapOair
Serrinea Granville, JPMorgan
Topher Olsen, Alliance Residential

Hơn 30 nguyên tắc từ cuốn sách "Đắc nhân tâm"

Hướng dẫn bỏ túi của Dale Carnegie với các tôn chỉ về cách có được tầm ảnh hưởng, trở thành nhà lãnh đạo tốt hơn cũng như vượt qua sự căng thẳng và lo lắng.

Khi áp dụng các nguyên tắc phi thời gian này, bạn xuất sắc trong vai trò lãnh đạo cùng lúc vẫn tạo được tin tưởng và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Tạo sự thay đổi tích cực bằng cách khơi dậy một nguồn lực tinh nhuệ và tháo vát. Đắc nhân tâm bằng lối tư duy sáng suốt và giảm áp lực, bạn sẽ thúc đẩy được đoàn thể và đưa toàn bộ doanh nghiệp lên tầm cao mới.
 
Sứ mệnh của chúng tôi
Niềm tin của Dale Carnegie vào sức mạnh của sự tự chuyển đổi đã trở thành động lực cho hàng triệu câu chuyện thành công trong hơn một thế kỷ qua. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người ở khắp mọi nơi xây dựng những mối quan hệ tốt hơn, phong phú hơn, viên mãn hơn và có được một cách sống tốt hơn - cả về khía cạnh nghề nghiệp và cá nhân.
Chứng nhận
Luôn gắn kết!
Hãy liên hệ với chúng tôi và tìm hiểu cách chúng tôi có thể đáp ứng những thách thức riêng của bạn và hỗ trợ bạn làm chủ sự nghiệp, tổ chức hoặc nhóm.
Liên hệ với chúng tôi
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi
: