Хөтөлбөрийн агуулгууд

Бид таны бизнесийн чадваруудыг хурцалж амжилтад хүргэх зориулалттай сургалтуудыг үндсэн 6 сэдвийн хүрээнд багцлан хүргэж байна.

Icon

Борлуулах урлаг

Дэйл Карнеги нь нэг удаагийн борлуулалт хийх нь буруу гэдэгт итгэдэг байсан бөгөөд харилцагчийнхаа үнэнч туслагч нь болж тэдэнтэй удаан хугацаанд найрсаг харилцаа үүсгэх нь ашигтай гэж үздэг байсан юм.

Хэрэгтэй сургалтаа аваарай

Бид таны хэрэгцээ шаардлагыг судалж зөвхөн танд зориулсан шийдлийг санал болгох болно.