Байгууллагын хөгжлийн шийдлүүд

Компанийн зорилгуудыг биелүүлэхийн төлөө зүтгэдэг илүү сайн, илүү хүчтэй ажиллах хүчинг бий болгох.

Амжилт дээрээс эхэлдэг

Өнөөгийн манлайлагчид хэцүү ажлыг хийнэ - тэд урам зориг, ашигтай үр дүнд хүргэх баг-нэгдүгээрт гэсэн соёл хэтийн санааг бий болгож, бизнесээ алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэ цэнэтэйгээ тохируулан босгодог. Амжилттай байгууллагын баг бүрдүүлэлт ажилтаны оролцоог нэмэгдүүлж, компанийн моралыг өсгөн, багууд компанийн зорилгоос давуулан биелүүлж байгаа эсэхийг магадладаг.

Ажлын байран дахь урам зоригийг өдөөх

Бүх түвшний манлайлагчид ажилтнуудаа хамтын алсын харааны төлөө урагшлахад хувь хүний авъяас, хүсэлт зоригийг тохируулахын ач холбогдлыг бий болгохын төлөө тоноглогдсон байх хэрэгтэй. Хамгийн гол манлайлагчид ажилтнууддаа талархах мэдрэмжийг харуулах ёстой. Тийм учраас Байгууллагын хөгжлийн шийдлүүдийн сургалтууд оролцоо ба үүрэг гүйцэтгэлд оч хаях тодорхой алсын харааг бий болгож, ойлгомжтой илэрхийлэхэд тусалдаг.
Манай байгууллагын хөгжлийн ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:
Багийн гишүүдийн бүтээмжийг үнэлэх
Багийн гүйцэтгэх үүрэг ба хүлээлтийг тодорхойлох
Өөрийн оролцоог олон багт төлөвлөх
Стратегийг багийг амжилттай нэгтгэх

Байгууллагын хөгжилд таны шинэ шийдэл

Dale Carnegie сургалт нь баг бүрдүүлэх, ажилтаны оролцооны хүчирхэг стратегийг хөгжүүлэхэд туслах, таны бүх зорилгодоо хүрэхэд туслах бусад салбарын сургалтуудыг өгдөг. Эря хүчээр дүүрэн баг бүрдүүлэх, ажилтнуудаа хөгжүүлж харилцах, болон бусад зүйлийг тухайн мэдэхийн тулд манай сургалтын хичээлүүдээс нэгийг сонгоно уу.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Байгууллагын хөгжлийн шийдлүүдийн сургалтанд өнөөдөр элсэх

Таны сонирхож магадгүй Байгууллагын Хөгжлийн аргууд:
Хичээн хүрэх
Ажил болон өдөр тутмын амьдралдаа амжилт олоход шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэх талаар илүү ихийг олж мэдэх юмуу асуулт асуухын тулд бидэнтэй хүссэн үедээ холбогдоно уу
Logo
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Илгээх

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.