Мэргэжлийн трэйнинг курс болон эвэнт хайх

Дуусашгүй сонголтууд. Хязгааргүй боломж.

Онцлох курсууд
БАЙРШИЛ СОНГОХ:
Илгээх
FiltersШүүлтийг арилгах
БайршилЗасах/Нэмэх

Энэ курсын огноог харахын тулд байршлаа сонгоно уу.

Төрөл

Танхим

Онлайн

Эрэлт ихтэй

Сургалтын багц

Онлайн захиалга

Сэдэв

Dale Carnegie Course

Илтгэл

Манлайлал

Борлуулалт

Үйлчилгээ

Байгууллагад

People Skills

Youth & Teen

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

Үнэгүй курсын мэдээлэл

Вебинар

Семинар Танхим

Workshop Online

Үргэлжлэх хугацаа

Олон сэдэвт хичээл

Дараалсан бүтэн өдрүүд

<2 цаг

2-3 цаг

3+ цаг

Хуваалцах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.