Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Харилцагчийн чанарын үйлчилгээний сургалт

Гайхалтай хэрэглэгчийн үйлчилгээ бол хэрэглэгчидээ амжилттай байлгахад чиглэсэн байгууллагад маш чухал юм.

Харилцагчийн чанарын үйлчилгээний сургалт

Гайхалтай хэрэглэгчийн үйлчилгээ бол хэрэглэгчидээ амжилттай байлгахад чиглэсэн байгууллагад маш чухал юм.

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

Биширсэн хэрэглэгч бол үнэнч хэрэглэгч юм

Илүү сайн хэрэглэгчид болон багуудыг бий болгох
Хэрэглэгчийн туршлагын сургалт бол хүмүүстэй ажилладаг байгууллагад маш чухал юм. Ажилтан болон хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа нь үлдсэн хэрэглэгчийн тоонд нөлөөлөхөөс гадна харилцагчийн үйлчилгээний үр дүнтэй ур чадваруудыг эзэмшсэн ажилтнууд ажилдаа ихээхэн үнэ цэнийг өгч, үүрэг хүлээн ажилладаг. Эдгээр ур чадварууд болон тэдгээрийг эзэмшин ашиглаж байгаа ажилтнууд одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдэд эерэг сэтгэгдэл төрүүлдэг.
 
Нэг удаагийн харилцагчийн үйлчилгээний сайн туршлагаар дамжуулан хөгжсөн харилцаа борлуулалтыг сайжруулахад туслахаас гадна жил бүр давтан худалдан авалт хийдэг үнэнч хэрэглэгчийн бий болгодог.
Үүн дээр нийгэмшсэн болон дижитал эрин зуунд нэг удаагийн хэрэглэгчийн гайхамшигтай туршлага хэдэн мянган хэрэглэгчийг хялбархан татах боломжийг олгодог. Учир иймээс зөв хэрэглэгчийн үйлчилгээний сургалт урт хугацааны борлуулалт болон үнэнч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэхэд тусалж чадна.
group in conversation
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
LEADERSHIP COURSES

Grow as a Leader to Advance Your Career

  • We provide practical skills that can be applied immediately, not just theories, buzzwords, fads or “flavors of the month.”

  • We recognize that being a leader means being responsible for more than just yourself, and that is stressful. That’s why we provide actionable tips and best practices to help reduce stress and worry.
  • Rather than trying to have you be someone you’re not, we help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

  • Leaders can’t and shouldn’t try do it all on their own. We deliver the knowledge and skills to help leaders accomplish work through others.

Top Customer Service Training Courses

Манай хэрэглэгчийн үйлчилгээний ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний хандлагыг үнэлж, зорилго тавих
Нүүр царай болсон үйлчилгээний хүмүүсээс баатар төрүүлэх
Харилцаа бүрээр хэрэглэгчдийг гайхашруулах
Хэрэглэгчтэй харилцах урамтай харилцааг бий болгох
man standing in classroom
Libro Electrónico

Consejos de Dale Carnegie para una Excepcional Atención al Cliente

Puede parecer sencillo, pero impulsar la rentabilidad y el crecimiento proviene de la atención y satisfacción del cliente. Transformar un cliente en un campeón requiere de dedicación y de perfeccionar los detalles durante el ciclo de vida del cliente.

Байгууллагын шийдлүүд

Өөрийн хэрэглэгчийн үйлчилгээний сургалтын хөтөлбөрийг олох

team in conference room
Манай сургалт таны сайжруулахыг хүссэн агуулгын хэсэг юмуу өрсөлдөх чадварт тулгуурласан танай байгууллагад зориулсан хэрэглэгчийн үйлчилгээний дэвшилтэт үйлчилгээний зөвлөгөө ба хэрэгслүүдийг өгдөг.
 
Манай сургалт ба хөгжлийн курсуудаар дамжуулан анхны сэтгэгдлийг эерэг төрүүлэх, хэрэглэгчийн хүлээлтийг зохицуулах, үнэнч хэрэглэгчийг бий болгох талаар хэрэглэгчийн үйлчилгээний ур чадваруудын талаар сурч мэдээрэй.
TESTIMONIALS

Сэдвийн дагуу курсуудыг үзэх

Бидэнтэй холбоо барих
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Илгээх

Холбогдоцгооё!

Өөрийн, багийн эсвэл байгууллагынхаа ур чадварыг хөгжүүлэх талаар асуулт асууж эсвэл илүү ихийг олж мэдээрэй.

: