Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Урам өгөх илтгэх ур чадвар

Хүчирхэг илтгэлийг Dale Carnegie батлагдсан харилцаа ба үзэл бодолд мэргэшиж бэлтгэгдсэн илтгэгч эхлүүлнэ.

Урам өгөх илтгэх ур чадвар

Хүчирхэг илтгэлийг Dale Carnegie батлагдсан харилцаа ба үзэл бодолд мэргэшиж бэлтгэгдсэн илтгэгч эхлүүлнэ.

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

Амжилт алдаа хоёрын хоорондын ялгааг олох

Хамт ажиллагчаа ятгах, харилцагчид борлуулалт хийх, багийг сэдэлжүүлэх аль ч байсан уг илтгэлийн хүч тухайн хувь хүн ба компанийн амжилт алдааны хоорондын ялгааг илтгэдэг.
Тийм учраас Dale Carnegie илтгэл тавих сургалтын курсууд илтгэл бүрийг амжилттай болгох батлагдсан аргуудыг санал болгодог.
 
Итгэл хүлээсэн ажилтан бол хүчирхэг ажилтан мөн
Ажлын байранд үр дүнтэй илтгэл тавих чадвар бол хүн бүрийн эзэмшсэн байх чухал чадвар юм. Үр дүнтэй илтгэл тавих чадвар бол санаагаа хүргэх, сонсогчид дурсамжтай байдлаар нөлөөлөхөд туслах бөгөөд илтгэгчийг итгэлээр хөглөснөөр ажлын бүх талбарт хэрэглэгдэнэ.
presenting
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
PRESENTATION COURSES

Communicate Confidently to All Types of Audiences

  • We provide presentation skills training courses to empower you to communicate confidently and competently to all types of audiences. 

  • We illustrate proven methods and techniques that allow you to develop compelling, high-impact presentations with universal appeal, yielding consistent, positive results.
  • You will explore the optimum use of voice and gesture to create a lasting impression as well as a variety of public speaking styles, ranging from a formal speech to a casual meeting or contentious conversation.

  • Rather than trying to have you be someone you’re not, Dale Carnegie's training courses help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

Conozca los Programas para hacer Presentaciones Inspiradoras Disponibles

Inscríbase hoy mismo en el próximo Programa.

Манай илтгэх тавих ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:

Тодорхой, итгэл үнэмшилтэй харилцах
Илүү үр дүнд хүрэхийн тулд илтгэлийн бүтцийг гаргах
Оролцох ба харилцан оролцох
Сонсогчдыг арга хэмжээ авахад урамшуулах
presenting in front of a group
E-BOOK

Hable más Efectivamente

Descubre ocho principios para guiar que te preparán a hablar perfecto en público. Aprende cómo eliminar los nervios y hablar con confianza y credibilidad.

Байгууллагын шийдлүүд

Үр дүнтэй илтгэл тавихад шаардлагатай ур чадваруудыг хөгжүүлэх

group training on presentation skills
Манай сургалтын курсууд үр дүнтэй илтгэл тавих ур чадваруудтай курсуудыг өгөх, манай хичээлүүд бүх сонсогчдод итгэл төгс, бүрэн дүүрэн харилцаж сурах цогц мэдлэг, тактикуудыг сургадаг. Дахин давтагдашгүй, үр дүнтэй хичээлүүдээр бид үр дүнтэй илтгэл тавих талаар илүү ихийг богино хугацаанд сурах боломжийг санал болгодог.
TESTIMONIALS

Сэдвийн дагуу курсуудыг үзэх

Холбогдоцгооё!
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.

Холбогдоцгооё!

Өөрийн, багийн эсвэл байгууллагынхаа ур чадварыг хөгжүүлэх талаар асуулт асууж эсвэл илүү ихийг олж мэдээрэй.

: