Бизнесийн шилдгүүдийн мэргэжлийн сургалт.

Дэйл Карнеги дэлхий даяар бүтэн зууныг дамжин хувь хүн болон байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулсаар байна. Манай сургалтын арга зүй нь цаг үеэ даган үргэлж шинэчлэгдэж байдаг хэдий ч бизнесийн зарчмын хувьд алсын хараандаа төвлөрч ирсэн: Жинхэнэ өөрчлөлт дотроосоо эхэлдэг.


Courses

100 гаруй жилийн төгөлдөршилд өөригөө уусган нэгтгэ

Дэйл Карнегийн сургалтын арга зүй нь хувь хүний ур чадварыг хурцалж, тэднийг амжилттай, гүйцэтгэл өндөртэй, мэргэжлийн түвшинд хүргэн өөрчилж чаддаг нь батлагдсан.

100 гаруй жилийн төгөлдөршилд өөригөө уусган нэгтгэ

Дэйл Карнегийн сургалтын арга зүй нь хувь хүний ур чадварыг хурцалж, тэднийг амжилттай, гүйцэтгэл өндөртэй, мэргэжлийн түвшинд хүргэн өөрчилж чаддаг нь батлагдсан.

Бид хүн бүрт тохирсон сургалтын форматыг санал болгодог.

Үр дүнтэй сургалт танд тохиолдох саад бэрхшээлийг ихэсгэх биш харин эвдэж арилгадаг.

Кэйс судалгаа ба Нөөц бололцоо

Манай сургалтын арга барил болон бусад байгууллага, хувь хүмүүст үзүүлсэн туслалцааны талаар илүүг харах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.