Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөр

Дэйл Карнеги нь АНУ-ын засгийн газрын үйлчилгээг сайжруулахад туслах зорилгоор хамтран ажилдаг билээ

Ур чадварын үнэлгээ

Бид бүхэн танай байгууллагын хөгжүүлэх шаардлага хэсгүүдэд нарийвчилсан үнэлгээ хийж өгөх ба энэ нь байгууллага дотор байгаа сайжруулах шаардлагатай талбаруудад эрчимтэй хөгжүүлэлт хийж танай байгууллагад үнэмлэхүй үр дүн авчрах болно.

Бидний захиалгат шийдэл

Бид засгийн газрын нэг том агентлагаас авхуулаад нэг ажилтанд хүртэл тохирсон шийдэл санал болгож чаддаг.

Холбоо барих

Манай Трэйнингийн төрлүүд

Дэйл Карнеги өнөөгийн зах зээлд хамгийн эрэлттэй байгаа хамгийн уян хатан хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулдаг. Жишээ нь: Танхимын болон Онлайн сургалтууд.

Трэйнинг төрлүүд

Өөрт тохирсон хөтөлбөр хайх

Бид таны бизнесийн чадваруудыг хурцалж амжилтад хүргэх зориулалттай сургалтуудыг үндсэн 6 сэдвийн хүрээнд багцлан хүргэж байна.

Government Icon

Засгийн газрын агентлагууд

Хөтөлбөрүүд

Холбоо барих

Dale Carnegie & Associates, Inc.
1200 G Street NW Suite 800
Washington DC 20005

Утас: (202) 434-8988

Факс: (202) 478-1966

Mission Oriented Business Integrated Services (MOBIS)
FSC Group 874
Contract No.: GS-10F-0329K