Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөр

Dale Carnegie орон нутгийн болон улсын засгийн газруудтай үйлчилгээгээ илүү сайн үзүүлэхэд хамтран ажилладаг
Government Agency Solutions

Ур чадварын үнэлгээ

Бид бүхэн танай байгууллагын хөгжүүлэх шаардлага хэсгүүдэд нарийвчилсан үнэлгээ хийж өгөх ба энэ нь байгууллага дотор байгаа сайжруулах шаардлагатай талбаруудад эрчимтэй хөгжүүлэлт хийж танай байгууллагад үнэмлэхүй үр дүн авчрах болно.

Ур чадварын үнэлгээ

Бид бүхэн танай байгууллагын хөгжүүлэх шаардлага хэсгүүдэд нарийвчилсан үнэлгээ хийж өгөх ба энэ нь байгууллага дотор байгаа сайжруулах шаардлагатай талбаруудад эрчимтэй хөгжүүлэлт хийж танай байгууллагад үнэмлэхүй үр дүн авчрах болно.

Бидний захиалгат шийдэл

Бид засгийн газрын нэг том агентлагаас авхуулаад нэг ажилтанд хүртэл тохирсон шийдэл санал болгож чаддаг.

Бидний захиалгат шийдэл

Бид засгийн газрын нэг том агентлагаас авхуулаад нэг ажилтанд хүртэл тохирсон шийдэл санал болгож чаддаг.

Өрсөлдөөнд суурилсан систем

Бидний энэхүү өрсөлдөөнд суурилсан систем нь Байгууллага амжилтад хүрэхэд хэрэгтэй байгаа талбар дээр суурилан ажиллаж ажилтнууд бодит амьдрал дээр хэрхэн гүйцэтгэлээ сайжруулж болох талаар суралцах юм

Өрсөлдөөнд суурилсан систем

Бидний энэхүү өрсөлдөөнд суурилсан систем нь Байгууллага амжилтад хүрэхэд хэрэгтэй байгаа талбар дээр суурилан ажиллаж ажилтнууд бодит амьдрал дээр хэрхэн гүйцэтгэлээ сайжруулж болох талаар суралцах юм

Манай Трэйнингийн төрлүүд

Дэйл Карнеги өнөөгийн зах зээлд хамгийн эрэлттэй байгаа хамгийн уян хатан хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулдаг. Жишээ нь: Танхимын болон Онлайн сургалтууд.

Манай Трэйнингийн төрлүүд

Дэйл Карнеги өнөөгийн зах зээлд хамгийн эрэлттэй байгаа хамгийн уян хатан хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулдаг. Жишээ нь: Танхимын болон Онлайн сургалтууд.

Ур чадварын түвшин бүрт зориулсан өргөн хүрээг хамрах курсын сэдвүүд

Ажил мэргэжилдээ илүү амжилттай байхын тулд өөрийнхөө ур чадвараа өргөжүүлэн тэлж, ур чадвараа хурцлахад зориулагдсан эдгээр 6 цөм сэдвийн хүрээнд төрөл бүрийн курсуудыг бид санал болгодог.
 

Засгийн газрын агентлагийн бүртгэл

Холбоо барих

Dale Carnegie & Associates, Inc.
1200 G Street NW Suite 800
Washington DC 20005
Telephone: (202) 434-8988
Fax: (202) 478-1966

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.