Мэдлэгээ тэлэх эх сурвалж

Цахим туслах булангаас өөрт хэрэгтэй агуулгаар мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийг судлах боломжтой. Энэ нь сургалтын үр дүнг илүү сайжруулж, таныг зорилгодоо хүрэхэд туслах болно.

Шүүлт хийх

White Paper

Employee Engagement: Making Engagement a Daily Priority for Leaders

A decade and billions of dollars later employee engagement levels have barely moved. Find out what companies may be missing in their quest to build a confident, engaged workforce that actually moves the needle on employee engagement.
Зөвлөмж харах
White Paper

Why Long-Term Customer Loyalty is Still Driven by Trusted Relationships

71% of customers said they would rather buy from a sales professional they completely trusted than one who gave them a lower price.
Зөвлөмж харах
eBook

Дэйл Карнегийн Амжилтын нууц

Ноён Карнегийн 50 сая гаруй хэвлэгдэн гарсан номууд болох "Нөхдөө өөртөө татаж, бусдад нөлөөлөх нь" болон “Яаж санаа зовохгүйгээр тайван амьдарч эхлэх вэ” ном нь 8 сая гаруй хүн түүний алтан туршлага, цаглашгүй үнэ цэнээр урамшиж ирсэн билээ. Төсөөлшгүй амжилтын зам руу хөтлөх түүний алтан зөвлөмжийг манлайлан хэрэгжүүлэн өөрийн хамгийн сайн хувилбарыг бүтээхтун.
Цахим ном харах
White Paper

Transforming Attitudes and Actions: How Senior Leaders Create Successful Workplace Cultures

Dale Carnegie set out to examine the perceptions of senior leaders on the strength of their own company cultures, their attitudes about its importance and impact, and actions they are taking to improve it. Gain a better understanding of what companies with successful cultures are thinking and doing and discover ways in which you and your leaders can build a more engaging corporate culture.
Зөвлөмж харах
White Paper

Recognizing Leadership Blind Spots

Research shows that leaders have blind spots, and they can be costly to the organization. Sadly, most leaders believe that their vision in the world of business is 20/20, so it takes a little convincing to get them to see the error of their ways. This paper, supported by employee surveys, identifies the blind spots and offers effective solutions to address them.
Зөвлөмж харах
White Paper

Emotional Drivers of Employee Engagement

Emotions and engagement are connected. Engaged employees are more productive and loyal. This paper shows how and why to treat your employees well; let them know that they matter; give them room to grow; and watch them take flight!
Зөвлөмж харах
White Paper

Igniting Millennial Engagement

Millennials are soon to be the largest segment of the workforce. How do we engage them? The data covered in this paper provides strategies for inspiring relationships across generational divides to create a culture that works together.
Зөвлөмж харах
eBook

Багийн зөрчлийг шийдвэрлэх стратеги

Багийн гишүүн өөр гишүүнтэй маргалдах үед, ахлагч асуудлыг аль болох шуурхай шийдвэрлэх чадвар бүхий байх ёстой. Зөрчлийг шийдвэрлэх стратегийг сурснаар та бусдын өнцгөөс хялбархан харж, багийн гишүүдээ хийж бүтээх хүслийг төрүүлэх, бэрхшээлтэй нөхцөлд багийн ажил саатахаас урьтаж үр ашигтайгаар ажиллах чадвартай болно.
Цахим ном харах
eBook

Цагийн менежмент: Зорилтот үр дүнд таныг хүргэх, үр ашигтайгаар өөрийн цаг завыг эрэмбэлэх туршлага

Өнөөгийн нийгэм нь биднээс бага хугацаанд өндөр үр дүн бүтээхийг шаарддаг. Албан ажил болон хувийн цагийг оновчтой ашиглах амжилттай үр дүнд хүргэх түлхүүр болдог. Энэхүү товч удирдамж нь ажлуудаа эрэмбэлэн үр ашигтайгаар ажиллахад тань туслах юм.
Цахим ном харах
White Paper

Enhancing Employee Engagement: 
The Role of the Immediate Supervisor

Engagement means happy, loyal employees, and happy, loyal customers. Engagement leads to improvement in retention levels and impacts the bottom line. Knowing how immediate supervisors act as the catalyst for employee engagement enables you to leverage this tool to move the needle on employment engagement levels, and bottom line impacts.
Зөвлөмж харах
Load More