Хүчирхэг хүмүүсийн ур чадварууд

Нягт нэгдмэл соёлыг бий болгох, багийн гишүүдийг идэвхжүүлэхийн тулд хүчтэй, бодит харилцааг хэрхэн үүсгэхэд суралцах.

Үр дүнтэй харилцаа ба хүн хоорондын харилцааны зам

Dale Carnegie was a well-known master of people skills. That’s why, inspired by his precise and practiced methods, and fine-tuned over decades, our courses are specifically designed to transform individuals and teams into capable professionals who are highly skilled in interpersonal communications.k.

Амжилтанд хүрэхэд шаардлагатай ур чадваруудыг олох

Амжилттай хүнийг хараад та юуг хардаг вэ? Итгэлтэй. Чадвартай. Хүнийг татах чадвар. Тэд үлгэр жишээ болон манлайлдаг учраас бусадтай харилцаж, урам хайрлан ажил амьдралын бүх талбарт оролцдог. Тэдгээр нь хүн бүрийн эзэмшсэн байх ёстой ур чадвар, зан чанар юм. Тэд зөвхөн тэдгээрийг хамгийн сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй.

Манай Хүмүүсийн хоорондын харьцааны ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:

Хамт олны хоорондын харилцааг бэхжүүлэх

Багийн гишүүдийн дунд хамтран ажиллах

Ажилчдын итгэлийг хүлээх

Өөрийнхөө бизнесийг үр дүнтэй хөтлөх

Амжилт таниас эхэлдэг

Dale Carnegie амьд ахуйдаа хөгжүүлсэн мэдлэг, туршлагыг хүн бүрт дамжуулах зорилготой учраас манай Хүмүүсийн хоорондын харьцааны ур чадварын курсууд хурдан хэрэглээнд орох, шинэ олдсон харилцаа болон харилцааны соёлыг өдөр тутмын амьдрал, ажилд хэрэглэж шинэ найз нөхөд, бизнесийн түнштэй болж, танилын хүрээгээ тэлэх боломжийг олгодог.
Browse People Skills Courses
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Хүмүүсийн хоорондын харьцааны ур чадварын сургалтанд өнөөдөр элсэх

Хүмүүсийн хоорондын харьцааны ур чадварын курсуудыг харах

Таны сонирхож магадгүй хүмүүсийн хоорондын харьцааны ур чадварын аргууд:

Reach out

Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.

Logo
Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.