Танхимын хөтөлбөр

Танхимын хөтөлбөрүүд албан ёсны эрхтэй сургагч багштай явагдана.

Бид танхимын хөтөлбөрөөр дэлхийд тэргүүлдэг
Та өөрт хэрэгтэй сургалтуудад өөрийн хүссэн хэлбэрээр ганцаарчилсан болон цөөн хүнтэй ангид эсвэл семинар хэлбэрээр хамрагдах боломжтой. Бид танд 100 гаруй жилийн амьд туршлага болон заах арга зүй, бодит зөвлөгөө, үнэлгээний аргачлалуудыг санал болгох бөгөөд сургалт нэг бүр танд үнэ цэнээ өгнө гэж итгэж байна.
Шүүлт хийх
Шүүлтүүр сонгох
Бүсчлэл:
Сэдэв:
Шүүлтүүр сонгох
Бүсчлэл:
Сэдэв:
Apply
Шүүлтүүр сонгох (0)
Их хандалттай
Page 1
1 2 3 4 Next

“If you want to work on people developing new skills and gaining more knowledge, there are many, many solutions. But if you want to work on specific business results by investing in the improved capability of your people, then Dale Carnegie Training understands that and can help get you there."

Marvin Knoot - Technical Training Coordinator, Eddyville Plant, Cargill Health and Nutrition