Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Онлайн хөтөлбөр

Ажил юмуу гэрээсээ өндөр чанарын интерактив хөтөлбөрүүдэд сорилтуудыг хялбаршуулж, хамтран ажиллах баталгаат мэргэжлийн багш нарын удирдлаган дор оролцох.

Шууд онлайн хөтөлбөрүүд

Онлайн сургалтын курсууд байгууллага доторх ямар ч байршлыг холбож, оролцогчдыг өөрсдийн хурдаар уян хатан хагас цагаар өөрсдийн цагийн хуваарьт тохирсон сургалтанд оролцох боломж олгоно. Хамтдаа тэд интерактив мэргэжлийн хөгжлийн туршлагаар хувь хүн, баг, компанийн хувьд өсөн хөгжих аргыг олдог.

Live Online Training Solutions

Вебинарууд

 • Шууд багшийн заадаг нэг цагийн курс
 • Түргэвчилсэн, шууд харилцаа
 • Шууд хэрэглээний практик ур чадварууд

Дугуйлан

 • Хоёр юмуу гурван цагийн шууд хялбаршуулсан хичээлүүд
 • Шилжилтийн өрөө нь жижиг бүлгийн хамтын ажиллагаа ба хөнгөвчилсөн харилцан яриа хийх боломжийг олгодог
 • Ганцаарчилсан сургагч багшийн дадлага ба эргэх холбоо

Семинарууд

 • Дөрөв юмуу зургаан долоо хоногт зориулсан долоо хоногийн олон удаагийн хичээлүүд
 • Дугуйлангуудын бүх оролцооны онцлогийг багтаасан
 • Тогтмол гүйцэтгэлийн сайжруулалтыг хийх хичээлүүд болон явцын тайлангийн хоорондын ур чадварыг ашиглах

Холимог

 • Сурлагын аялалыг тохируулахын тулд биечлэн болон шууд онлайн хөтөлбөрүүдээс сонгох
 • Биечлэн харилцах харилцааны хүчийг онлайнаар хийх дадлагатай хослуулах

Баг хамт олонд зориулсан онлайн сургалт

Dale Carnegie шууд онлайн (виртуаль анги) курсууд нь орон нутгийн болон онлайн ажилчдыг баталгаат мэргэжлийн багшийн удирдлага дор бүхнийг нэг дор цогцлоосон онлайн интерактив ангид ур чадварт суралцаж, хамтран ажиллах орчинг үүсгэхэд төгс шийдэл юм. Мөн тав юмуу түүнээс олон онлайн суралцагч нарт багийн үнийг санал болгоно.
Холбоотой байх

Дэйл Карнеги Клоуд үйлчилгээ

Ажилчдаа хамтран ажиллах, ШУУД виртуаль ангийн сургалтаар дамжуулан боломжоороо оролцох Ажилчдын хөгжлийн шаардлагатай төгс тохирох сурлагын замыг хуваарилах. Ажилчдыг богино хугацаатай хичээл суралцах эрх олгож, шинэ ур чадварыг шууд суралцах боломжийг олгодог.
Илүүг мэдэх

Шууд онлайн сургалтанд өнөөдөр элсэх

Хичээн хүрэх
Ажил болон өдөр тутмын амьдралдаа амжилт олоход шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэх талаар илүү ихийг олж мэдэх юмуу асуулт асуухын тулд бидэнтэй хүссэн үедээ холбогдоно уу
Logo
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
: