Онлайн хөтөлбөр

Онлайн хөтөлбөр албан ёсны заах эрхтэй сургагч багштай явагдана.

Онлайн шийдэл
Вебинар
Мэргэжлийн сургагч багшийн нэг цагийн сургалт.

Түргэвчилсэн хэлбэрээр мэдлэг чадвараа хуваалцах.

Оролцогчид нэгэн зэрэг өөрсдийн туршлагаа хуваалцах боломж.

Воркшоп
2-3 цагийн хичээл, завсарлагатай.

Бодит жишээн дээр суурилсан ур чадвар хөгжүүлэлт

Хувь хүн дээр суурилсан коүчинг болон зөвлөгөө

Семинарууд
Дээр дурдсан семинаруудыг багтаасан.

2-6 сэдэв нэг өдөрт багтах боломжтой

Ур чадвараа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх боломж

Холимог сургалтууд
Танхимын сургалтын онлайн хувилбар

Олон газраас нэгэн зэрэг сургалтад хамрагдах боломж

Өөрийн дуртай газраасаа танхимын сургалтад оролцох боломжтой

Баг хамт олонд зориулсан онлайн сургалт

Дэйл Карнегийн онлайн хөтөлбөр танай хамт олонд сонирхолтой байдлаар өөрсдийн хүссэн газраасаа хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг олгож байна.
Танай хамт олон дэлхийн хаана ч байсан хамаагүй нэгэн зэрэг сургалтад хамрагдах боломжийг Дэйл Карнеги Трэйнинг танд олгож байна.

Дэйл Карнеги Клоуд үйлчилгээ

Клоуд дээр суурилсан нийт 50 ширхэг сургалтын хөтөлбөр байдаг ба энэ нь танай баг хамт олон дэлхийн хаанаас ч хүссэн цагтаа онлайн сургалтад хамрагдах боломжийг олгодог.

Please select location.
Сэдэв:
Шүүлтүүр сонгох
Сэдэв:
Done
Шүүлтүүр сонгох (0)
Удахгүй эхлэх
Шүүлт хийх
Page 1
Next

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Testimonial Image
Dale Carnegie