Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Таны нөлөөг өөрчлөх сургалтын сонголтууд

Биечлэн болон шууд онлайн хосолсон оролцоотой, эрч хүч ихтэй, хамтран ажиллах сургалтын орчины батлагдсан зарчим хэрэглэнэ


Танхимын хөтөлбөр

Өөрийгөө сорьж, сонирхолтой хэв маягаар суралцан карьераа өсгө.

Танхимын хөтөлбөр

Өөрийгөө сорьж, сонирхолтой хэв маягаар суралцан карьераа өсгө.

Танхимын хөтөлбөр

Өөрийгөө сорьж, сонирхолтой хэв маягаар суралцан карьераа өсгө.

Онлайн хөтөлбөр

Та өөрийн тааваараа гэрээсээ юмуу ажлаасаа таныг сорьсон үйл ажиллагаанд оролцож, багш болон бусад оролцогчидтой нэгдэн идэвхтэй суралцах.

Онлайн хөтөлбөр

Та өөрийн тааваараа гэрээсээ юмуу ажлаасаа таныг сорьсон үйл ажиллагаанд оролцож, багш болон бусад оролцогчидтой нэгдэн идэвхтэй суралцах.

Онлайн хөтөлбөр

Та өөрийн тааваараа гэрээсээ юмуу ажлаасаа таныг сорьсон үйл ажиллагаанд оролцож, багш болон бусад оролцогчидтой нэгдэн идэвхтэй суралцах.

Талент хөгжлийн шийдлүүд

Баг, хэлтэс, байгууллагын гүйцэтгэл, үр дүн ба оролцооны түвшинг сайжруулах.

Талент хөгжлийн шийдлүүд

Баг, хэлтэс, байгууллагын гүйцэтгэл, үр дүн ба оролцооны түвшинг сайжруулах.

Талент хөгжлийн шийдлүүд

Баг, хэлтэс, байгууллагын гүйцэтгэл, үр дүн ба оролцооны түвшинг сайжруулах.

Төрийн байгууллагад зориулсан шийдэл

Бид төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллан иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад туслалцаа үзүүлдэг.
Government

Төрийн байгууллагад зориулсан шийдэл

Бид төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллан иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад туслалцаа үзүүлдэг.

Төрийн байгууллагад зориулсан шийдэл

Бид төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллан иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад туслалцаа үзүүлдэг.

Ур чадварын түвшин бүрт зориулсан өргөн хүрээг хамрах курсын сэдвүүд

Ажил мэргэжилдээ илүү амжилттай байхын тулд өөрийнхөө ур чадвараа өргөжүүлэн тэлж, ур чадвараа хурцлахад зориулагдсан эдгээр 6 цөм сэдвийн хүрээнд төрөл бүрийн курсуудыг бид санал болгодог.
: