Танд зориулсан трэйнинг

Өнөө үед хүн бүрийн хэрэгцээ шаардлага адилгүй, тиймээс өөрийн хэрэгцээ, суралцах хэв маяг, хугацаа болон амьдарч буй улс орондоо Дэйл Карнегийн хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Masthead Image

Хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хөтөлбөрийн агуулга хайх

Бид таны карьерыг илүү амжилтад хөтлөх ур чадваруудыг хурцлахад зориулсан үндсэн 6 агуулгын хүрээнд хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.