Захиалгат шийдэл

Бизнесийн захиалгат шийдэл нь баг, хэлтсүүд болон байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулахад тусалдаг.

Тасралтгүй өөрчлөлтийг бий болго
Захиалгат хөтөлбөр авсны дараа та болон танай байгууллага дээр шинэ мэдлэг, урам зориг, эрч хүчээр цэнэглэгдсэн хамт олон ирээдүйн амжилтын төлөө зүтгэхэд нэгэн зэрэг бэлэн болсон байх болно.

Уян хатан нөхцөл

Бид хэрэгцээ шаардлагыг судалсны дараа зөвхөн танай байгууллагад зориулсан шийдлийг санал болгодог ба энэ нь ихэнх тохиолдолд таны хүлээж буй үр дүнгээс давдаг.

Icon

Бид танай хөгжлийн хэрэгцээг үнэлдэг

Тусгай үнэлгээний аргачлалаар байгууллагын алсын хараа, стратегийн төлөвлөгөөтэй уялдан ажилтны ур чадвар, хандлагын зөрүүг илүү нарийн илрүүлж, сайжруулах шаардлагатай талбаруудыг тодорхойлоход тусалдаг.

Icon

Зорилгод жигдрэхэд манлайл

Сургалтаар гарсан өөрчлөлтийг өөрийн байгууллагын алсын хараа үнэт зүйлстэй уялдуулан улмаар мөнгөн дүнгээр хэмжигдэхүйц ахиц гаргах.

Icon

Мэдлэг хамгийн чухал

Аливааг өөр өнцгөөс харж нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлэн алхах нь өнөө үед илүү чухал болсоор байна.

Icon

Хийж буй бүх зүйлдээ идэвх санаачилга гарга

Эерэг хандлагаа хадгалж өөртөө дүгнэлт хийж итгэлтэйгээр урагш тэмүүлээрэй.

Icon

Нэг зүгт харж чаддаг баг нь Амжилт гэсэн үг юм

Багийн ажиллагааны зорилго ажил тус бүр дээр тохирсон ур чадвартай хүнийг нь байршуулж нийтээрээ үсрэнгүй амжилтад хүрэх явдал юм

Энэ нь манай байгууллагад ашигтай байж чадах уу?

Дэйл Карнегийн байгууллагын энгэйжмэнтийн тусгай хөтөлбөрөөр дамжуулан бид хэдэн ч хүнтэй байгууллагын ажилтнуудын хандлагыг өөрчилж гүйцэтгэлд нь нөлөөлөн хэмжигдэхүйц үр дүнд хүргэж чаддаг юм.

Logo

Бидэнтэй холбогдож Бизнестээ өөрчлөлт авчраарай

Thank You!