Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

We are governing our business protocols daily to meet the latest guidelines established to fight against COVID-19. READ MORE >

Байгууллагын сургалтын шийдлүүд

Тусгай, газар дээр нь, танхимын эсвэл онлайн сургалт. Dale Carnegie таны хэрэгцээ шаардлагаас үл хамааран өндөр түвшний гүйцэтгэл бий болгоход шаардлагатай үр чадвар, хандлагаар үнэнч чанарыг эзэмшиж, эрч хүчтэй, сайтар бэлтгэгдсэн багийн бүрэн чадамжийг ойлгоход тусална.

Байгууллагын сургалтын шийдлүүд

Тусгай, газар дээр нь, танхимын эсвэл онлайн сургалт. Dale Carnegie таны хэрэгцээ шаардлагаас үл хамааран өндөр түвшний гүйцэтгэл бий болгоход шаардлагатай үр чадвар, хандлагаар үнэнч чанарыг эзэмшиж, эрч хүчтэй, сайтар бэлтгэгдсэн багийн бүрэн чадамжийг ойлгоход тусална.
100 гаруй жилийн туршлага
Дэлхий даяар 75 гаруй улс оронд 200 салбартай
500 гаруй баталгаат шууд онлайн сургагч багш, үйлдвэрлэгчид
32 хэлээр сургалт явуулдаг
9 сая төгсөгч

Байгууллага эсвэл багаа удирдана уу

 • Ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлж, чадварыг хадгалах
 • Виртуал орчинд хариуцлага бий болгох
 • Зайны эсвэл холимог баг сургаж бэлтгэх
 • Шинэ удирдагчдыг чадавхжуулах
 • Үр нөлөөтэй хөтлөгчдийг хөгжүүлэх
 • Үйлчлүүлэгчтэй харилцах, борлуулах ур чадварыг бий болгох
 • Соёлыг бэхжүүлэх
Хамтдаа ажиллацгаая
тэгээд өөрчлөлтийг удирдах стратегийн зорилгоо тодорхойлоорой.
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.

e Carnegie-д тулгуурладаг байгууллагууд

Бид эерэг, бүтээмжтэй харилцааг хөгжүүлэх орчин бүрдүүлж, эрч хүчтэй, тогтвортой ажиллах хүчийг бий болгоход бүх түвшний байгууллагуудад туслалцаа үзүүлсэн.

Dale Carnegie Дизайн ба Үйлчилгээ үзүүлэх бүтэц

Манай аргачлал сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийг жолоодож, сурах зөв хандлагыг төлөвшүүлж, дараа тэдгээрийг амжилтад хүрэхэд шаардлагатай чадваруудтай хослуулахад анхаарч, гүйцэтгэлийн өөрчлөлтийг бий болгоход чиглэдэг.
Process

Танхимын болон шууд онлайн сургалтаар дамжуулан бизнесийн гүйцэтгэлийг сайжруулах

Бид танай байгууллагын хэрэгцээнд оролцоо, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтын агуулгыг тохируулан боловсруулна.
Одоо эхлээрэй

Багтайгаа тухайн орчны сургалт эсвэл захиалгат сургалтын шийдлийн талаар хэлэлцээрэй.

Хамгийн сонирхолтой шууд онлайн сургалтын туршлага

 
Шууд онлайн сургалтыг ашиглан хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө нэмэгдүүлж, ажиллах хүчээ хамтад нь ажиллуулахад суралцаарай. Хэн ч сургалтад оролцогчдод Dale Carnegie шиг даалгавар өгч, оролцуулж чаддаггүй.

Ажилчдаа урам зоригтой байлгаарай.

 • Тархай ажиллах хүчээ хөгжүүлж, авч үлдэх
 • Танай байгууллагад шаардлагатай гол чадамжийг өсгөх
 • Бие даасан болон видео сургалт ашиглах түвшинг нэмэгдүүлэх
 • Онлайн суралцагчдыг бодит дасгалжуулалт, хамтын ажиллагаанд татан оролцуулах

Байгууллагын болон багийн үнэлгээ

 • Ажилчдын оролцоог үнэлэх: Ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлж эсвэл сааруулж буй гол хүчин зүйлийг тодорхойлно.
 • Манлайллын үр ашгийн судалгаа: Зорилго тодорхойлох, нээлттэй байдал, хариуцлага тооцох зэрэг үр нөлөөний гол хүчин зүйлүүдтэй уялдуулан удирдагчдыг харьцуулна.
 • Байгууллагын үр ашгийн судалгаа: Байгууллагын үр ашгийг дээшлүүлэхэд амжилт, саад бэрхшээлийг хэмжинэ.
 • Борлуулалтын үр ашгийн судалгаа: Борлуулалт хийх явцад амжилтад хүргэх давуу тал, саад бэрхшээлийг хэмждэг.
Магадлан итгэмжлэл
Case Studies
Хүн бүрийн санаа бодлыг шингээсэн соёлыг бий болгох. Аливаа зүйлийг биелүүлэхийн тулд хамтран ажиллах. Хамт ажиллагсдынхаа итгэл, хүндэтгэлийг олж авснаар илүү амжилттай баг, удирдагчдыг хөгжүүлэх.
Талархал
Бид олон мянган байгууллага, сая сая хүмүүст бизнес, ажил мэргэжил, ирээдүйн амжилтад хүрэхийн тулд удирдлагыг гартаа авахад нь тусалсан.
Оролцоорой!
Бидэнтэй холбогдож, та бүхэнд тулгарч буй онцгой сорилтуудыг хэрхэн даван туулж, байгууллага эсвэл багаа удирдах боломжийг олж мэдээрэй.
Бидэнтэй холбоо барих
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Холбоо барих
: