Nhận biết những điểm mù trong lãnh đạo

Lợi ích của Sách trắng này

Nghiên cứu cho thấy rằng các nhà lãnh đạo có điểm mù, và chúng có thể gây tốn kém cho tổ chức. Đáng tiếc thay, hầu hết các nhà lãnh đạo tin rằng tầm nhìn của họ trong thế giới kinh doanh là 20/20, do đó cần một chút thuyết phục để họ nhìn thấy lỗi của họ. Bài viết này, được hỗ trợ bởi các cuộc điều tra nhân viên, xác định những điểm mù và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết chúng.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Lãnh đạo là một kỹ năng phức tạp đòi hỏi tầm nhìn, tư duy chiến lược, hiểu biết về tài chính và hơn thế nữa. Khi nói đến những hành vi lãnh đạo cần thiết để thu hút nhân viên, có 4 phát hiện cấp độ cao chỉ ra những điểm yếu của giới lãnh đạo. Tìm hiểu xem những điểm yếu này là gì và khám phá ra một vài điều chỉnh nhỏ có thể dẫn đến mức độ gắn kết cao hơn ở nhân viên.

Lý do bạn cần nó

Khi các nhà lãnh đạo vượt qua những điểm mù, nhân viên có thể sẽ rất hài lòng với công việc của họ hơn những người mà các nhà lãnh đạo của họ phớt lờ và không thừa nhận những gì họ không thể nhìn thấy. Các nhân viên hài lòng có nhiều khả năng ở lại với chủ của họ và có năng suất cao hơn, thêm vào lợi nhuận của công ty. Các nhà lãnh đạo nhìn thấy khoảng cách giữa hành vi thực tế và hành vi mong muốn có thể giải quyết những lĩnh vực cần được sửa đổi, làm cho trải nghiệm tổng thể của nhân viên của họ được cải thiện đáng kể!

Mục đích tận dụng

Loại bỏ càng nhiều điểm mù lãnh đạo càng tốt. Xác định chúng là gì và làm gì đó để thay đổi chúng. Thông qua sự xem xét bản thân thẳng thắn này, các nhà lãnh đạo có thể trở thành tài sản tổ chức đặc biệt mà họ mong đợi.

Mua Sách trắng này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.