Hướng dẫn giải quyết xung đột nội bộ

Lợi ích của eBook này

Khả năng tương tác người với người thậm chí còn quan trọng hơn trước áp lực của môi trường làm việc phức tạp và nhanh đến chóng mặt ngày nay. Cuốn sách trình bày các ý tưởng để phân tích tình huống xung đột và các phương pháp giải quyết thúc đẩy hợp tác. Khám phá cách giải thích từng phản ứng cá nhân với xung đột, cho phép họ hiểu và quản lý cảm xúc và nhu cầu tốt hơn.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Thứ nhất, một hồ sơ Xung đột Toàn diện Phản hồi cho phép bạn phân tích cách tiếp cận hiện tại của bạn để xử lý xung đột để bạn có thể xác định phạm vi cải tiến. Một loạt các chiến lược giải quyết xung đột thực tế được cung cấp. Trang bị các giải pháp thay thế để giảm bớt tình huống gây tranh cãi, bạn sẽ dẫn dắt một nhóm có tính gắn kết hơn.

Lý do bạn cần nó

Xung đột tại nơi làm việc khiến tinh thần suy kiệt, kìm hãm năng suất, và trì trệ tiến bộ chung. Bất đồng cần phải được giải quyết. Khi xung đột trở thành một sự gián đoạn lớn hoặc rủi ro đối với các mối quan hệ, đến lúc để trở thành một sứ giả hòa bình khéo léo.

Mục đích tận dụng

Cuốn sách này cung cấp các chiến lược thực tiễn để giải quyết xung đột và thay đổi thái độ cùng hành vi để giảm thiểu xung đột. Bạn sẽ phân tích những tình huống xung đột để xác định giải pháp thích hợp nhất và sử dụng khuôn mẫu được cung cấp để tạo một kế hoạch hành động.

Mua eBook này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.