50 ý tưởng và lời khuyên cho người lãnh đạo giúp thúc đẩy cam kết từ nhân viên.

Lợi ích của eBook này

Nhân viên muốn cảm thấy có giá trị, được tham gia và ủy quyền. Họ mong đợi sự tôn trọng từ bạn, rằng ý kiến của họ là quan trọng, rằng bạn hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của họ. Nếu bạn thiếu ý tưởng, chúng ta đã nghĩ ra sẵn giúp bạn, rất nhiều - chính xác là 50!

Tải bản sao của bạn
Icon

Bạn sẽ học được gì

Dale Carnegie đã cho ra đời một nghiên cứu nhằm xác định được động lực chính của sự cam kết từ nhân viên. Những phát hiện này cung cấp một tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp tìm kiếm ý tưởng. Khá phám giá trị xây dựng môi trường làm việc tích cực, bồi dưỡng truyền thông, tạo ý thức về quyền sở hữu, và còn nhiều nữa!

Icon

Lý do bạn cần nó

Trong môi trường làm việc cạnh tranh ngày nay, một nhân tố khiến công ty bạn nổi bật chính là nhân viên của bạn. Trở thành một nhà lãnh đạo tập trung vào sự tham gia xây dựng một đội ngũ năng động. Khi nhân viên cảm thấy hứng thú với công việc của họ, họ sẽ cố gắng nhiều hơn và gắn bó lâu hơn.

Icon

Mục đích tận dụng

Xây dựng mối quan hệ vững chắc và chân thành thông qua sự tin tưởng. Thái độ và hành động tích cực xây dựng một nền văn hóa thu hút và tạo cảm hứng cho tất cả nhân viên. Thể hiện năng lực cạnh tranh tốt hơn với tài sản có giá trị nhất là đội ngũ nhân viên.

Logo

Mua eBook này ngay

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!