Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Uncovering Leadership Blind Spots (Live Online)

In Person

Through a global employee study, Dale Carnegie identified specific areas where leaders are falling short – we call these “leadership blind spots”. Join us for this workshop briefing, as we identify the leadership attributes that are critical to organizational performance and find out what your leaders may be missing.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

1) Identify which leadership trends from our research may be impacting your organization 2) Learn how your leaders can drive employee retention and satisfaction 3) Uncover common leadership blind spots that may be undermining your corporate culture 4) Start to identify your organization’s leadership performance gaps

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Dale Carnegie research found that only 17% of employees are satisfied in their job and 45% of employees are planning on leaving their job in the next 12 months.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Uncovering Leadership Blind Spots: Discovering the Pathway to Motivating Your Employees will help you identify key steps your organization can take to reduce turnover and increase productivity.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.