Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Bước đường lãnh đạo

Live Online

Chương trình này sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi của bạn từ một cá nhân trở thành nhà lãnh đạo Bạn sẽ học được những điều cơ bản như ủy nhiệm, quản lý thời gian, và các kỹ thuật đánh giá hiệu năng Bạn sẽ hợp tác với những người khác có vai trò tương tự, thu thập được những hiểu biết sâu rộng hơn của lãnh đạo để truyền cảm hứng tốt hơn và động viên nhóm của bạn.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Trong module này, bạn học cách thiết lập các mục tiêu hiệu suất, xác định các kết quả cần thiết từ mỗi thành viên trong nhóm, và các hoạt động ủy thác có hiệu quả cần thiết để đạt được kết quả. thành viên trong nhóm của bạn Xác định phong cách lãnh đạo và ảnh hưởng của phong cách đó đối với nhóm của bạn.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Bất kỳ giám sát viên hoặc người quản lý nào muốn tăng năng suất, tăng cường tinh thần, và nâng cao chất lượng sẽ muốn tham gia khóa học này. Bạn sẽ học cách cung cấp phản hồi theo những cách mà những người khác có thể tiếp thu được và mong muốn phát triển. các nhà lãnh đạo nổi bật, bạn sẽ có thể xây dựng các mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và tôn trọng và giải quyết xung đột trước khi chúng ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Buổi hội thảo này đã giới thiệu 5 trình điều khiển chính thức tại Dale Carnegie giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng hướng các đội đi trước.Nói với các công cụ và kỹ thuật thực tiễn để trở thành một nhà lãnh đạo siêu sao bạn sẽ phát triển đội ngũ năng lượng cao, sẽ biết làm thế nào để lãnh đạo họ, không chỉ quản lý chúng.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.