Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

Managing Stress in a Changing Environment

In Person

FREE LIVE ONLINE WEBINAR

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

A live online event to help with strategies to cope with stress.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

1 Hour Free LIVE ONLINE WEBINAR

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Strategies to cope with stress.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.