icon Khóa học tương tác trực tiếp

Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả

Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc định hình cách tổ chức của một tổ chức và cách các nhân viên làm việc bên trong là những ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình này, đội ngũ quản lý của bạn sẽ thay đổi từ các nhà quản lý của ngày hôm qua, cho những nhà lãnh đạo tạo cảm hứng, tiếp sức và đổi mới để đáp ứng những thách thức ngày mai.

Tổng quan chương trình

Khóa học này biến đổi các nhà quản lý tập trung vào các chiến thuật, để các nhà lãnh đạo tận tâm truyền thông, triển khai và hỗ trợ tầm nhìn chiến lược.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Khám phá 5 Trình độ Lãnh đạo thành công và nắm vững Quy trình Lập Kế hoạch 8 bước cho phép bạn xác định và sắp xếp các mục tiêu về hiệu suất. Học để nhận ra tiềm năng của người khác và các kỹ thuật huấn luyện hiệu quả để giúp họ nhận ra mục tiêu của họ. Khám phá các quy trình để thúc đẩy đổi mới và ủy thác để phù hợp tài năng với công việc.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Các nhà lãnh đạo thể hiện những nguyên tắc nhất định tạo ra một môi trường nơi nhân viên được động viên, không ép buộc, phải nỗ lực hết mình để làm việc. Một số nguyên tắc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm và tin tưởng, dẫn đến một lực lượng lao động gắn kết, sáng tạo và xây dựng hơn. Bạn sẽ đạt được những kỹ năng để khuyến khích các đội nhóm, và điều gì có thể có giá trị hơn thế?

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Bạn sẽ tối đa hóa hiệu suất của mình, trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, và thêm nhiều giá trị hơn cho tổ chức. Trở thành một nhà lãnh đạo điển hình chiến lược, sắp xếp các mục tiêu của tổ chức cùng với mục tiêu phát triển cá nhân để cả hai con đường dẫn đến kết quả đột phá.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie