Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả

In Person

Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc định hình cách tổ chức của một tổ chức và cách các nhân viên làm việc bên trong là những ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình này, đội ngũ quản lý của bạn sẽ thay đổi từ các nhà quản lý của ngày hôm qua, cho những nhà lãnh đạo tạo cảm hứng, tiếp sức và đổi mới để đáp ứng những thách thức ngày mai.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Khám phá 5 Trình độ Lãnh đạo thành công và nắm vững Quy trình Lập Kế hoạch 8 bước cho phép bạn xác định và sắp xếp các mục tiêu về hiệu suất. Học để nhận ra tiềm năng của người khác và các kỹ thuật huấn luyện hiệu quả để giúp họ nhận ra mục tiêu của họ. Khám phá các quy trình để thúc đẩy đổi mới và ủy thác để phù hợp tài năng với công việc.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Các nhà lãnh đạo thể hiện những nguyên tắc nhất định tạo ra một môi trường nơi nhân viên được động viên, không ép buộc, phải nỗ lực hết mình để làm việc. Một số nguyên tắc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm và tin tưởng, dẫn đến một lực lượng lao động gắn kết, sáng tạo và xây dựng hơn. Bạn sẽ đạt được những kỹ năng để khuyến khích các đội nhóm, và điều gì có thể có giá trị hơn thế?

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Bạn sẽ tối đa hóa hiệu suất của mình, trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, và thêm nhiều giá trị hơn cho tổ chức. Trở thành một nhà lãnh đạo điển hình chiến lược, sắp xếp các mục tiêu của tổ chức cùng với mục tiêu phát triển cá nhân để cả hai con đường dẫn đến kết quả đột phá.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.