Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Leadership Challenges in Manufacturing

In Person

The National Association of manufacturing's most recent survey showed that for the first time, "attracting and retaining a quality workforce" was rated as the top business challenge heading into 2018. This workshop provides practical tools to address this challenge.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Leadership Challenges in Manufacturing will provide practical tools to build an effective leadership culture that creates motivated and inspired employees.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

You will learn techniques that can help leaders in manufacturing create an even more engaged workforce, where employees are more committed to help deliver results.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

In this workshop, leaders in the manufacturing industry discovery ways to create more effective teams by engaging their people.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.