Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

How to Remember Just About Everything

In Person

Your memory can be a tremendous asset in business and an important ally in social situations. Now you can learn to utilize it to its fullest potential. This workshop is an experience you won't forget ... and one that won't let you forget names, facts and figures ever again.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

You'll learn how to enhance your memory to recall details. learn techniques to build credibility, and develop the ability to coach others.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Your memory can be a tremendous asset in business and an important ally in social situations.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

These skills will enhance your ability to gain credibility and coach others.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.