Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

震撼力演讲班

In Person

要在职场上达成任务,演讲是最重要工具之一。不论你是要说服同事、向顾客推销、激励团队、或是向上级主管说明自己的理念,演讲的好坏会决定成败。由于演讲会有关键的影响力,你就不该错失将自己的演讲砥砺、淬炼、以臻于完美的机会。

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

在“震撼力演讲班”的学习过程中,你会得到一位私人教练的督导。几乎从你踏入教室的那一刻起,你就开始练习做演讲。在为期两天的课程中,你至少要做七次的演讲演练。你的演讲将被录影评量;并在每次演讲结束时,有专家为你做一对一的督导。

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

“震撼力演讲班”可以使你成为卓越的演讲明星。

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

本训练采小班制,在积极的学习环境及相当密集的演练下,成果非常显著。请把握机会,赶快报名!

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.