Arrow LeftBack
Icon Dịch vụ

デール・カーネギー西日本修了者イベント

In Person

コース修了者は何度でもご参加いただける無料のワークショップや復習セッション、または懇親会(有料)

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

自信の構築・ヒューマンスキル・コミュニケーションスキル・リーダーシップスキル・悩み・ストレスの軽減スキル

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

年に一度は、学んだことを復習しましょう!

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

各コースの復習ができます。

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.