Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

קורס יסודות ההצלחה של דייל קארנגי

In Person

הקורס הבינלאומי המפורסם של דייל קארנגי, הוא אחד מתכניות ההכשרה היחידות בתקשורת בין-אישית, שהוכח שהיא הופכת אתכם לאפקטיביים יותר. תוצאות מחקר המציג את מידת המעורבות של עובדים בסביבת העבודה מעידות על הסתברות גבוהה יותר ב 62% שאנשים שהשתתפו בקורס של דייל קארנגי יהיו מעורבים ומחוברים יותר לסביבת עבודתם מאשר העובד הממוצע.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

מה לומדים: • כיצד לזכור שמות ועובדות • לפתח תקשורת שמשרה ביטחון, • להפגין התלהבות ולהניע לפעולה • לתקשר בצורה ברורה ותמציתית • להפחית מתח ודאגה • לנהל משא ומתן • ליצור ולחזק מערכות יחסים • להביע הערכה ולתת משוב בונה • לזהות הזדמנויות להצלחה

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

היום אנו צריכים להשקיע בעצמנו כל הזמן על מנת להתקדם. התכנית הזו תעזור לי לקחת את היכולות שלי קדימה ולקפוץ מדרגה בחיים המקצועיים ובאותה עת לחזק את החיים האישיים.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

יעזור לי לזנק קדימה בחיים בכל מקום כאשר אני רוכש מיומנויות שהיום חיוניות בכל אינטראקציה בעולם העסקי

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.