Back
Presentation Training
Presentation Training

グローバル・プレゼンテーション・トレーニング 体験会

Trực tiếp

ニューヨーク発のリーダーシップ・プレゼンテーション・コミュニケーショントレーニング

Bạn sẽ học được những gì

グローバル・リーダーシップ/プレゼンテーション/コミュニケーションが修得できます。

Tại sao bạn muốn học chương trình này

世界は絶えず変化しています。変化をチャンスととらえるスキルを身につけよう。

Chương trình này giúp gì cho bạn

デール・カーネギー・研究所が開発、googleを始めフォーチュン500社の内90%以上が採用する、デール・カーネギーメソッドによる数々のスキルがあなたの人生を変える始まりになる。

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.