Back
Leadership Training
Dale Carnegie Course

How to Stop Worrying and Start Living

Trực tiếp

It is vital that we channel our energies to diminish the impact of stress in every aspect of our lives.

Bạn sẽ học được những gì

This workshop will share practical ways to help how we deal with stress.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Medical Experts know the serious results that not dealing with stress effectively can have on our health, mental attitude, and relationship with others.

Chương trình này giúp gì cho bạn

Learn valuable skills to manage the stress and reduce the negative effects it can have on your health and relationships

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.