Back
Leadership Training
Leadership Training

Communicate Effectively

Trực tuyến

Bạn sẽ học được những gì

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Chương trình này giúp gì cho bạn

Print This Page
08/19/2020 - 08/19/2020
Thời gian: 1:00 PM - 3:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
09/11/2020 - 09/11/2020
Thời gian: 8:00 AM - 10:00 AM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
09/23/2020 - 09/23/2020
Thời gian: 1:00 PM - 3:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
10/13/2020 - 10/13/2020
Thời gian: 9:00 AM - 11:00 AM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
10/26/2020 - 10/26/2020
Thời gian: 2:00 PM - 4:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
11/13/2020 - 11/13/2020
Thời gian: 9:00 AM - 11:00 AM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
11/24/2020 - 11/24/2020
Thời gian: 3:00 PM - 5:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
12/2/2020 - 12/2/2020
Thời gian: 10:00 AM - 12:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
12/14/2020 - 12/14/2020
Thời gian: 3:00 PM - 5:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (New York Eastern Time | Delivered in English)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.