Цагийн менежмент: Зорилтот үр дүнд таныг хүргэх, үр ашигтайгаар өөрийн цаг завыг эрэмбэлэх туршлага

Benefit of this eBook

Өнөөгийн нийгэм нь биднээс бага хугацаанд өндөр үр дүн бүтээхийг шаарддаг. Албан ажил болон хувийн цагийг оновчтой ашиглах амжилттай үр дүнд хүргэх түлхүүр болдог. Энэхүү товч удирдамж нь ажлуудаа эрэмбэлэн үр ашигтайгаар ажиллахад тань туслах юм.

Суралцах зүйлс

Цагийг оновчтой ашиглан амжилттай үр дүнд хүргэх батлагдсан цагийн менежментийн аргаас суралцана. Цагийг амжилтын хөшүүрэг болгох, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх аргыг хэрэгжүүлэн хичээнгүйлэн биш хэрхэн ухаалгаар ажиллах талаар сурцгаая.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Өнөөгийн мэргэжилтнүүд чанар, зардалтай хамт цаг хугацааны тэнцвэрийг олж хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд ажиллаж байна. Тууштай зорилгыг биелүүлэх үед төлөвлөх, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, хурдан шаламгай үйлдэл хийх нь маш чухал билээ. Энэхүү батлагдсан цагийн менежментийн 5 аргыг хэрэгжүүлснээр та хэзээ ч дахин цагийг нь тулгах гэдэг айдаст автахгүй!

Таны хийх алхмууд

Өнөөгийн мэргэжилтнүүд чанар, өртөгтэй хамт цагийн тэнцвэрийг олон хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд ажиллаж байна. Тууштай зорилгыг биелүүлэх үед төлөвлөх, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, хурдан шаламгай үйлдэл хийх маш чухал билээ. Энэхүү 5 батлагдсан цагийн менежментийн аргыг хэрэгжүүлснээр та хэзээ ч дахин цагийг тулгачих нь гэдэг айдаст автахгүй!
Цагийн менежмент: Зорилтот үр дүнд таныг хүргэх, үр ашигтайгаар өөрийн цаг завыг эрэмбэлэх туршлага
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.