Цагийн менежмент: Зорилтот үр дүнд таныг хүргэх, үр ашигтайгаар өөрийн цаг завыг эрэмбэлэх туршлага

Цахим номын ашиг тус

Өнөөгийн нийгэм нь биднээс бага хугацаанд өндөр үр дүн бүтээхийг шаарддаг. Албан ажил болон хувийн цагийг оновчтой ашиглах амжилттай үр дүнд хүргэх түлхүүр болдог. Энэхүү товч удирдамж нь ажлуудаа эрэмбэлэн үр ашигтайгаар ажиллахад тань туслах юм.

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Цагийг оновчтой ашиглан амжилттай үр дүнд хүргэх батлагдсан цагийн менежментийн аргаас суралцана. Цагийг амжилтын хөшүүрэг болгох, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх аргыг хэрэгжүүлэн хичээнгүйлэн биш хэрхэн ухаалгаар ажиллах талаар сурцгаая.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Өнөөгийн мэргэжилтнүүд чанар, зардалтай хамт цаг хугацааны тэнцвэрийг олж хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд ажиллаж байна. Тууштай зорилгыг биелүүлэх үед төлөвлөх, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, хурдан шаламгай үйлдэл хийх нь маш чухал билээ. Энэхүү батлагдсан цагийн менежментийн 5 аргыг хэрэгжүүлснээр та хэзээ ч дахин цагийг нь тулгах гэдэг айдаст автахгүй!

Icon

Таны хийх алхмууд

Өнөөгийн мэргэжилтнүүд чанар, өртөгтэй хамт цагийн тэнцвэрийг олон хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд ажиллаж байна. Тууштай зорилгыг биелүүлэх үед төлөвлөх, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, хурдан шаламгай үйлдэл хийх маш чухал билээ. Энэхүү 5 батлагдсан цагийн менежментийн аргыг хэрэгжүүлснээр та хэзээ ч дахин цагийг тулгачих нь гэдэг айдаст автахгүй!

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!