Дотоод зөрчлийг шийдвэрлэх гарын авлага

Цахим номын ашиг тус

"Хүмүүстэй харилцах чадвар нь өнөөдрийн бидний төвөгтэй, түргэн шуурхай ажлын орчинд маш чухал хүчин зүйл билээ. Энэхүү ном нь хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд учирч болзошгүй зөрчилдөөнд дүн шинжилгээ хийх аргуудыг танд танилцуулна. Зөрчлийн үед хувь хүний хариу үйлдлийг хэрхэн удирдах, сэтгэл хөдлөл, хэрэгцээ шаардлагыг нь илүү сайн ойлгох чадварыг олгоно.

Хуулбар татаж авах

Суралцах зүйлс

Нэгдүгээрт, Зөрчлийн хариу үйлдлийн загвар нь одоогийн таны зөрчил маргааныг шийдвэрлэж буй аргаас юуг сайжруулах ёстойг харуулна. Зөрчил шийдвэрлэх практик стратеги болон бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг даван туулж илүү нэгдмэл багийг олон арга барилаар удирдан ажиллана.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Ажлын байран дахь маргаан нь ёс суртахуун, сул тал, бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүх төрлийн ахиц дэвшилд дарамт учруулдаг. Ийм асуудлыг тухай бүрд нь шийдэх хэрэгтэй. Маргаан нь томоохон саад тотгор болж, харилцаанд учрах эрсдэлийг үүсгэдэг тул чадварлаг энх тайвныг сахиулагч удирдагч болцгооё.

Таны хийх алхмууд

Энэ товхимол нь зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, зөрчлийг багасгах хандлага, зан төрх өөрчлөх практик арга барилуудыг багтаадаг.Та хамгийн тохиромжит шийдлийг тодорхойлох, маргааны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, өгсөн загварыг ашиглан амьдралд хэрэгжүүлээрэй.

Цахим ном татах хүсэлт
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.