Дотоод зөрчлийг шийдвэрлэх гарын авлага

Цахим номын ашиг тус

"Хүмүүстэй харилцах чадвар нь өнөөдрийн бидний төвөгтэй, түргэн шуурхай ажлын орчинд маш чухал хүчин зүйл билээ. Энэхүү ном нь хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд учирч болзошгүй зөрчилдөөнд дүн шинжилгээ хийх аргуудыг танд танилцуулна. Зөрчлийн үед хувь хүний хариу үйлдлийг хэрхэн удирдах, сэтгэл хөдлөл, хэрэгцээ шаардлагыг нь илүү сайн ойлгох чадварыг олгоно.

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Нэгдүгээрт, Зөрчлийн хариу үйлдлийн загвар нь одоогийн таны зөрчил маргааныг шийдвэрлэж буй аргаас юуг сайжруулах ёстойг харуулна. Зөрчил шийдвэрлэх практик стратеги болон бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг даван туулж илүү нэгдмэл багийг олон арга барилаар удирдан ажиллана.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Ажлын байран дахь маргаан нь ёс суртахуун, сул тал, бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүх төрлийн ахиц дэвшилд дарамт учруулдаг. Ийм асуудлыг тухай бүрд нь шийдэх хэрэгтэй. Маргаан нь томоохон саад тотгор болж, харилцаанд учрах эрсдэлийг үүсгэдэг тул чадварлаг энх тайвныг сахиулагч удирдагч болцгооё.

Icon

Таны хийх алхмууд

Энэ товхимол нь зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, зөрчлийг багасгах хандлага, зан төрх өөрчлөх практик арга барилуудыг багтаадаг.Та хамгийн тохиромжит шийдлийг тодорхойлох, маргааны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, өгсөн загварыг ашиглан амьдралд хэрэгжүүлээрэй.

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!