Хэрхэн үр ашигтайгаар гүйцэтгэлийн үнэлгээг өгөх вэ?

Цахим номын ашиг тус

Энэ бол сайн бэлтгэгдсэн, бүтээлч, эерэг гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан хялбар төлөвлөгөө бөгөөд энэ нь ажилтнууддаа гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр дамжуулан урамшуулах, дэмжих, ажилтны энгэйжментийг бий болгох шилдэг аргуудыг харуулах болно. Сайжруулах шаардлагатай талбарын талаар ярилцах үед зөв хандлага ашиглах талаар сурах ба ингэснээр ажлын байрны урам зоригийг асаах болно.

Хуулбар татаж авах

Суралцах зүйлс

Энэ бол сайн бэлтгэгдсэн, бүтээлч, эерэг гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан хялбар төлөвлөгөө бөгөөд энэ нь ажилтнууддаа гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр дамжуулан урамшуулах, дэмжих, ажилтны энгэйжментийг бий болгох шилдэг аргуудыг харуулах болно. Сайжруулах шаардлагатай талбарын талаар ярилцах үед зөв хандлага ашиглах талаар сурах ба ингэснээр ажлын байрны урам зоригийг асаах болно.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Удирдлагын хувьд өдөр тутмын ажилдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал ч ажлаа хэр сайн гүйцэтгэж үнэлэх нь илүү чухал. Сайн гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь алдааг засах, үнэлэх гэдгээр зогсохгүй олон талын ашигтай. Зөв ажилтныг зөв ажилд хуваарилж байгааг тодорхойлоход хүртэл ашигладаг. Энэ бүгдээс хамгийн том өгөөж бол эерэг байдлаар хандах нь ажилтантайгаа харьцах харилцааг тань бэхжүүлэх юм.

Таны хийх алхмууд

Удирдлагын хувьд өөрчлөлт, боломжуудыг эерэг байдлаар хэрхэн хүлээн авахыг харуулах хэрэгтэй. Магтаж, шагнах, сайн үлгэр дуурайл үзүүлснээр ажилтнууд илүү ихийг олж, илүү сайн үр дүнд хүрэх хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Иймэрхүү төрлийн бага зэргийн хүч нэмэлт нь багахан хэмжээний төлбөр төлөхтэй адил билээ!

Цахим ном татах хүсэлт
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.