Хэрхэн ажилтнууддаа эергээр зөвлөх вэ?

Цахим номын ашиг тус

Дэйл Карнеги Трэйнингийн Ажилтны Энгэйжментийн cүүлийн үеийн судалгаа шууд удирдлага, тэдний зан харилцаа, хандлага нь ажлын байран дахь ажилтны энгэйжментийг хөтөлж байгааг илрүүлсэн. Хэрэв удирдлага хүсэл эрмэлзлэл бүхий ажилтнуудаа тогтоон барихыг хүсвэл эерэг хандлагаар санал, шүүмжлэлийг өгөх хэрэгтэй. Товчоор хэлбэл, цуунаас илүүтэй зөгийн балаар илүү олон ялаатай болно!

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Энэхүү цахим ном нь хэрхэн эергээр санал, зөвлөгөө өгөх, тодорхой зорилго тавих эхлэлийн талаар агуулсан зөвлөгөөг танд хүргэх болно. Алдаа дутагдлыг хурдан, няхуураар шийдэх хэрэгтэй бөгөөд алдаагаар хүнийг тодорхойлох ёсгүй юм. Тэдний үнэ цэнийг батлахын хажуугаар шийдлийн нэг хэсэг болох боломжийг нээж өгөх ажилтны энгэйжментийн талаар судлах болно.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Нэг үгээр хэлбэл: Тогтоон барих. Эергээр санал, зөвлөгөө өгөх үед алдаа дутагдлыг дурдсан ч ажилтнууд тэдний амжилтын төлөө зөвлөж байгаа гэдгийг ойлгодог. Итгэлцлийн хүчтэй түвшин нь ёс суртахууныг дээшлүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг (та шинээр ажилтан авч бүхнийг шинээр эхлэх хэрэггүй!).

Icon

Таны хийх алхмууд

Алдааг засан, зөрчлийг шийдвэрлэх нь ялангуяа удирдлагуудад хэцүү байдаг ч хүнд биш тухайн асуудалд анхаарлаа хандуулан шийдвэрлэвэл та ажилчдынхаа идэвхтэй, ажилдаа дур сонирхолтой байдлыг хадгалах боломжтой юм. Ийм багийн гишүүдтэйгээр та итгэлтэйгээр зорилгоо биелүүлэх ба таны баг дараагийн зорилгоо шамдан хүлээх болно.

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!