Бизнесийн инновацийн удирдагчийн гарын авлага

Цахим номын ашиг тус

Инноваци нь үнэ төлбөргүй байдаг цөөн хэдэн нөөц бололцооны нэг юм. Гэхдээ инновацийн эцсийн зорилго бол хамгийн үнэ цэнэтэй хөрөнгө болох ажилчдаасаа алсын хараанд хүргэх үр дүнг олж авах явдал юм. Ажилтныхаа авьяас чадварыг үнэлэх, ажлын байрны эерэг орчинг бий болгох, нээлттэй харилцаа холбоо, хүндэтгэл, идэвхтэй хандлагыг бий болгоход шинэлэг санаанууд урсах болно!

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Та инновацийн үйл явцаар хөтлөгдөн алсын хараагаас эхлэн, эцсийн зорилгоо биелүүлэх болно. Сорилт, боломж, асуудлын шийдлийг олох ухаалаг санааг олж мэдэцгээе. Та дэмжлэг, тусламж хүлээн авч (хүн бол нийгмийн амьтан юм!) дараа нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдлийг хэрэгжүүлнэ. Эцэст нь, та өөрийнхөө юу бүтээснийг хараарай.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Инноваци нь таныг өрсөлдөөнөөс холуур байлгахад чиглэсэн бөгөөд энэ таныг өрсөлдөөнгүй ялуулах тухай билээ. Хэрэв та инновацийг эрэлхийлэхгүй бол та элсэрхэг далайн эрэг дээр элсэн ширхэг хэвээр үлдэх болно, Өөрчлөлтийг шийдэмгий хий, энэ нь үйлчлүүлэгчдийн хүсдэг зүйл!

Icon

Таны хийх алхмууд

Инноваци бол танаас болон багийн гишүүдээс урсан гарах санаа бөгөөд уйтгартай өдрийг сонирхолтой болгох хөгжилтэй зүйл юм. Алсын хараагаар дамжуулан төсөөллөөс жинхэнэ амжилттай үр дүнд хүргэх зүгээр нэг таныг шагнаад зогсохгүй таны хамгийн доод түвшинд ч хамгийн том эерэг нөлөөтэй зүйл юм.

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!