Last day to register for High Impact Presentations! Register Now
Live Online IconОнлайн
Presentation
Илтгэл

Kickoff to the Dale Carnegie Live Online Experience

Kickoff to the Dale Carnegie Live Online Experience is a FREE, 30-minute, interactive session that will give you a taste of how interactive Dale Carnegie online training can be.
FREE!
Тухай

Cуралцах зүйлс

Илүүг Харуулах
Show Less

Яагаад хэрэгтэй вэ

Илүүг Харуулах
Show Less

Гарах үр дүн

Илүүг Харуулах
Show Less
Select the best option for you:
Ямар ч хэлээр байж болно
Асууж лавлах зүйл байна уу? Шууд асууна уу
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Хуудсыг хэвлэх
Хуваалцах
Select the best option for you:
Ямар ч хэлээр байж болно
Асууж лавлах зүйл байна уу? Шууд асууна уу
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Questions?
: